OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE K 27. 9. 2022

OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)  AKTUÁLNÍ INFORMACE K 27. 9. 2022
OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE K 27. 9. 2022

Vážení občané,

 

dne 6. 8. 2022 byla zahájena 2. etapa stavby optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice.

V úterý 6. 9. 2022 byla dokončena rekonstrukce železničního přejezdu v Lukavecké ulice.

 

Most nad komunikací Bártlova:

Zhotovitel stavby plánoval ve 2. etapě uzavření Bártlovy ulice od 6.8.2022 do 30.10.2022. Bohužel vznikly problémy se založením této poloviny mostu. Muselo dojít k úpravě projektové dokumentace, což zdrželo stavební práce. Tyto budu prodlouženy až do 12. 11. 2022.

Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší. Počátkem listopadu zajistí zhotovitel stavby na žádost TSK a.s. obnovu povrchu na komunikaci Bártlova. Pokud se nevyskytnou nepříznivé klimatické podmínky, které by znemožňovaly položení nového živičného povrchu, měl by být tento termín dodržen.

 

Propustek pod železniční tratí Vidonická/Cirkusová:

Pro veřejnost bude zpřístupněn 15.10.2022.

 

Cirkusová ulice:

V Cirkusové stále probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která měla být dokončena do 31. 8. 2022. Jak jsme Vás informovali, již se podařilo překonat úsek, v němž se nacházela hornina velmi obtížné třídy těžitelnosti, díky níž došlo ke zpoždění stavebních prací. V současné době jsou práce na odvodnění železniční trati opět zastaveny, protože se v blízkosti propustku Vidonická nachází vodovodní přípojka, která je v jiné hloubce, než její správce avizoval projektantovi při tvorbě projektové dokumentace.

Podobná situace nastala v blízkosti komunikace Ve Žlíbku, kde je odvodnění železniční trati v kolizi s vedením plynu, které je opět uloženo jinak, než mělo dle jeho správce být. Zhotovitel stavby proto musel zastavit práce na rekonstrukci dešťové kanalizace a projektant upravuje projekt tak, aby jednotlivá vedení sítí nebyla v kolizi. Zhotovitel předpokládá, že upravený projekt, podle něhož budou moci pokračovat stavební práce na budování dešťové kanalizace, obdrží počátkem října.

 

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Zhotovitel stavby plánoval ve 2. etapě uzavření ulice Ve Žlíbku od 8.8.2022 do 30.10.2022.

V současné době je již téměř jisté, že k obnově provozu na komunikaci Ve Žlíbku dojde až po 12. 11. 2022 a to z důvodu problémů s napojením dešťové kanalizace v ulici Ve Žlíbku (viz výše). Po ukončení stavebních prací na mostě bude až do 12. 12. 2022 společnost SUBTERRA a.s. zajišťovat budování chodníku a pokládku nového povrchu na komunikaci Ve Žlíbku.  Pokud se nevyskytnou nepříznivé klimatické podmínky, které by znemožňovaly položení nového živičného povrchu, měl by být tento termín dodržen.

 

Objízdné trasy:

Objízdné trasy budou totožné jako u první etapy realizace stavebních prací, opět bude od 8. 8. 2022 do zprovoznění ulice Ve Žlíbku provoz na křižovatce Bystrá x Náchodská řízen pomocí světelné signalizace.

Prosincovým dokončením stavebních prací zdaleka ještě nekončí stavba „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ na katastru Horních Počernic. Stavba bude pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skála. V rámci této etapy by měl být budován též podjezd Bystré pod železniční tratí, což je vyvolaná investice TSK Praha a.s.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby