Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) – mimořádná informace

Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) – mimořádná informace
Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) – mimořádná informace

Vážení občané,

v pátek 18. 11. 2022 informoval hlavní koordinátor stavby optimalizace trati, že se protáhnou práce Ve Žlíbku o jeden den z důvodu problémů v obalovně, a že komunikace Ve Žlíbku bude z toho důvodu průjezdná až dnes po 18 hodině.

Bohužel se díky problémům v komunikaci mezi zhotovitelem stavby a jeho dodavatelem dopravně inženýrských opatření o této skutečnosti nedozvěděla společnost EL TODO a odpojila světelnou signalizaci na křižovatce Náchodská x Bystrá, která měla být v provozu až do zprůjezdnění ulice Ve Žlíbku. Dnes po 18 hodině by měl být Žlíbek opět průjezdný, již nebude potřeba využívat Bystrou jako objízdnou trasu.

Zhotovitel stavby právě telefonicky potvrdil, že obalovna již funguje a dodává materiál nutný pro položení obrusné vrstvy komunikace Ve Žlíbku, bez níž není možné provoz obnovit.