Most Božanovská

Most Božanovská
Most Božanovská

Vážení občané,

protože evidujeme vícero dotazů na to, kdy započne stavba nového mostu Božanovská nad dálnicí D11, sdělujeme, že TSK Praha, a.s. vybrala zhotovitele stavby, kterým je spol. Colas CZ, a. s. Zhotovitel již zahájil přípravné práce a má smluvně určený termín výstavby nového mostu, včetně termínu budoucího zprůjezdnění Božanovské ulice.

Zhotovitel nyní musí zajistit dopravně inženýrské opatření na dálnici (zúžení D11 v místě stavby mostu) a předložit TSK Praha, a.s realizační dokumentaci ke schválení.

V roce 2022 byly dle sdělení tiskové mluvčí TSK Praha, a. s. zahájeny přípravné práce, spočívající zejména v projektování a k dalším činnostem, potřebným pro zahájení samotné stavby. Dne 21. 11. 2022 došlo k předání staveniště mezi TSK a spol. Colas CZ, a.s. Tímto krokem bylo zhotoviteli umožněno realizovat zařízení staveniště, dále provedení sond pro ověření polohy a průběhu inženýrských sítí, upřesňující IG průzkum nutný pro zpracování realizační dokumentace spodní stavby, resp. způsobu jejího založení a rozsahu bourání stávající konstrukce a přípravné práce pro demolici (terénní úpravy v okolí spodní stavby, přesun stávajících betonových zábran, ověření polohy kotev opěrné zdi ŘSD podél komunikace D 11, provedení manipulačních ploch pro mechanizaci na předpolích, apod..

Hlavní stavební práce budou zahájeny na jaře 2023.