REKONSTRUKCE ULICE V SLAVĚTÍNĚ BUDE ZAHÁJENA V DOHLEDNÉ DOBĚ

REKONSTRUKCE ULICE V SLAVĚTÍNĚ BUDE ZAHÁJENA V DOHLEDNÉ DOBĚ
REKONSTRUKCE ULICE V SLAVĚTÍNĚ BUDE ZAHÁJENA V DOHLEDNÉ DOBĚ

Rada hl. m. Prahy na svém jednání dne 20. 3. 2023 vybrala dodavatele na rekonstrukci ulice V Slavětíně a vyčlenila na její rekonstrukci potřebné peněžní prostředky. Předmětem zakázky je jak výstavba nové kanalizace a veřejného osvětlení, tak rekonstrukce ulice. Navržená komunikace zajistí bezpečný pohyb vozidel a chodců v lokalitě a pamatováno je i na parkování vozidel pro rezidenty a návštěvy. Předpokládáme, že stavební práce započnou ještě letošní jaro a skončí v létě roku 2024. Těšíme se na novou ulici s Vámi a vítáme, že Hl. m. Praha dostálo svým ujištěním, že peněžní prostředky na tuto akci ze svého rozpočtu vyčlení v potřebné výši.

Radní MČ

Usnesení RHMP