SETKÁNÍ S PANEM PRIMÁTOREM

SETKÁNÍ S PANEM PRIMÁTOREM
SETKÁNÍ S PANEM PRIMÁTOREM

Minulý týden se uskutečnilo na Magistrátu hl. m. Prahy setkání pana starosty Mgr. Petra Měšťana, paní místostarostky Hany Markulinec Moravcové a pana místostarosty Richarda Stáru s panem primátorem doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. Na úvod setkání jsme panu primátorovi ještě jednou osobně pogratulovali ke zvolení do funkce a popřáli mu mnoho úspěchů. S panem primátorem jsme hovořili o problematické dopravní situaci v Horních Počernicích, kdy jsme pana primátora žádali, aby držel ochrannou ruku zejména nad podjezdem v ulici Bystrá a výstavbou mostu Božanovská, a o aktuální bezpečnostní situaci. Dalšími tématy, kterými jsme se zabývali, byl rozvoj zelené energie a bytová politika v Horních Počernicích. Tak jako my i pan primátor podporuje rozvoj zelené energie a jsme proto velmi rádi, že i Praha nezůstane v tomto směru pozadu. Témat, která bychom s panem primátorem rádi řešili, je mnoho. Závěrem našeho setkání jsme proto pana primátora pozvali na návštěvu Horních Počernic a věříme, že se tak stane v dohledné době.