Kanalizace

Kanalizace
Kanalizace

Vážení občané,

začíná budování kanalizace v ulice V Slavětíně. Stavba je rozdělena na etapy. V pondělí 10. 7. 2023 bude staveniště předáno zhotoviteli akce společnosti EKIS, spol. s r.o., poté budou zahájeny práce a úplné dokončení kanalizace a nové komunikace je plánováno na léto roku 2024.

Předání staveniště proběhne za účasti investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitele EKIS, spol. s r.o. a pracovníků Úřadu městské části Praha 20 z Odboru hospodářství a investic, Odboru místního hospodářství a Odboru životního prostředí a dopravy.

Obyvatelé ulice V Slavětíně budou o průběhu prací (etapách) vždy informováni jak informačními letáky ve svých schránkách minimálně týden před realizací příslušné etapy, tak i na webových či facebookových stránkách městské části s předstihem deseti dní před začátkem realizace dané etapy. Informace do schránek budeme podávat vždy těm obyvatelům, kterých se bude momentální uzávěra a rekonstrukce v té které etapě přímo týkat.

 

Radní MČ Praha 20