Podjezd Bystré pod železniční tratí

Podjezd Bystré pod železniční tratí
Podjezd Bystré pod železniční tratí

Vážení občané,

k vašim četným dotazům, jak pokračuje stavba podjezdu komunikace Bystré pod železniční tratí, sdělujeme, že v současné době probíhají práce, které jsou v souběhu se stavbou „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

 

K datu vydání tohoto článku byla dokončena realizace pilot opěr mostu, bednění pro stavbu mostní konstrukce a probíhá příprava a vázání výztuže pro betonáž mostovky.

S budoucí podobou mostu se můžete seznámit v přiložené vizualizaci.

O průběhu dalších prací budeme informovat v průběhu prázdnin.

OŽPD