„CYKLOSTEZKA A50 – PODCHOD STOLIŇSKÁ, PŘEDSTIHOVÝ OBJEKT“

„CYKLOSTEZKA A50 – PODCHOD STOLIŇSKÁ, PŘEDSTIHOVÝ OBJEKT“
„CYKLOSTEZKA A50 – PODCHOD STOLIŇSKÁ, PŘEDSTIHOVÝ OBJEKT“

Vážení občané,

 

V současné době je na stavbě „Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, předstihový objekt“ (dále jen „cyklo podjezd “) vybetonována konstrukce tubusu podchodu pod kolejí č. 1, která je nyní ve výluce v rámci stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

 

Současně probíhají práce na výstavbě konstrukce přístupového chodníku na jižní straně budoucího podchodu. Do 15.10.2023 budou vybetonovány základové desky na cca  ¾ délky přístupového chodníku a nosná stěna blíže ke koleji zhruba do poloviny délky chodníku.

 

Od 16. 10. 2023 se bude odtěžovat zemina ve zbývající části chodníku a postupně betonovat  základna stěny směrem ke kolejím. Do konce října bude vybetonována celá stěna chodníku blíže ke kolejím.

 

Od 1.11.23 do 10.11.23 budou probíhat práce na izolacích a zpětných zásypech tubusu a stěn přístupového chodníku blíže ke kolejím. Po tomto datu je nutné uvolnit část staveniště (konstrukce chodníku a tubusu u koleje č. 1) pro navazující práce na železničním spodku a svršku optimalizované trati.

 

Nicméně i po uvolnění části staveniště pro optimalizaci trati bude pokračovat výstavba stěn přístupového chodníku dále od kolejí. Betonáž této části by měla být dokončena do konce listopadu.

 

Další práce jsou závislé i na klimatických podmínkách. Bude-li počasí  příznivé, bude realizováno zastřešení přístupového chodníku, aby po 9.12.23 mohl, zároveň se spuštěním do provozu koleje č. 1, pochod provizorně sloužit veřejnosti.

 

Zároveň s výstavbou podchodu a přístupového chodníku z jižní strany se řeší ve spolupráci s hlavním městem Prahou provizorní výstup z podchodu na severní straně.  Kvůli prostorovým možnostem bude po dohodě s městem sloužit jako prozatímní výstup z podchodu ocelové schodiště.

 

Zhotovitel stavby cyklo podchodu  upozorňuje veřejnost, že komunikace Stoliňská je neprůchozí, přechod přes koleje je v tomto úseku zakázán. Zároveň prosí všechny občany, aby nevstupovali na staveniště, protože tím zdržují práce, která musí být dokončeny v souladu s harmonogramem, tedy do 9.12.202, do doby dokončení stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

 

Hana Markulinec Moravcová