PODCHOD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ V ULICI STOLIŇSKÁ

PODCHOD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ V ULICI STOLIŇSKÁ
PODCHOD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ V ULICI STOLIŇSKÁ

Dne 9.prosince byl do provizorního užívání zprovozněn podchod pod železniční tratí v ulici Stoliňská.

Prosím všechny, kteří budou tento podchod využívat, aby dbali na opatrnost. Procházíte stále staveništěm, kde není ještě položen definitivní povrch přístupové rampy.

Velké poděkování patří MČ Vinoř, společnosti Eurovia a SŽDC, že se podařilo v tak krátkém čase tuto stavbu vybudovat a používat ji alespoň do doby definitivního ukončení stavby pro prostupnost do území za železniční tratí.

 

Hana Markulinec Moravcová, místostarostka