PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP HL. M. PRAHY PRO ROK 2024

PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP HL. M. PRAHY PRO ROK 2024
PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP HL. M. PRAHY PRO ROK 2024

Vážení občané, zástupci spolků,

dovolujeme si Vás informovat, že Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2670 ze dne 27. 11. 2023 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024 (dále jen „Program“).

Žádosti o dotace budou přijímány od 2. 1. do 12. 1. 2024. Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „FINANCE“, položka „DOTACE A GRANTY“ a dále položka „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA“. Zde je také zveřejněn celý text Programu.

OŽPD

Program_na_podporu_projektu_ke_zlepseni_stavu_zivotniho_prostredi_hl.m.Prahy_pro_rok_2024_2_