VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU „D0 520 BŘEZINĚVES – SATALICE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU „D0 520 BŘEZINĚVES – SATALICE
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU „D0 520 BŘEZINĚVES – SATALICE

Vážení občané,

Ministerstvo životního prostředí ČR oznamuje, že se v pondělí 22. ledna 2024 bude od 15 hodin konat veřejné projednání záměru „D0 520 Březiněves – Satalice“.

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Jižní sál, 3. patro.

Přístup do sálu bude umožněn již od 14 hodin.

Na veřejném projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky formou vystoupení; veškeré připomínky budou podkladem pro vydání závazného stanoviska k záměru „D0 520 Březiněves – Satalice“.

 

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

OŽPD

Pozvánka na veřejné projednání záměru D0 520 Březineves - Satalice