INFORMACE PRO VOLIČE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

INFORMACE PRO VOLIČE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
INFORMACE PRO VOLIČE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území MČ Praha 20, musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně v úředních hodinách odd. správního ÚMČ Praha 20 podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Za tímto účelem a výhradně pro zápis voličů, občanů jiných států EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území MČ Praha 20, bude Úřad městské části Praha 20 mimořádně otevřen i v neděli 28. dubna 2024 od 10:00 do 16:00 – budova Jívanská 647. Vstup do budovy bude možný jen z rampy pro vozíčkáře z ulice Mezilesí. Před tímto datem mohou voliči, občané jiných států EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území MČ Praha 20, využít běžné úřední hodiny odd. správního ÚMČ Praha 20, tedy:

 

Po:       8:00 – 11:45      13:00 – 17:45

Út:       8:00 – 11:45

St:        8:00 – 11:45      13:00 – 17:45

Čt:       8:00 – 11:45

Pá:       8:00 – 10:45

 

Další informace pro voliče, občany jiných států EU, jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra:

EN: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/ep-2024-information-for-citizens-of-other-eu-members-states-on-the-conditions-for-voting-in-the-european-parliamentary-elections-in-the-czech-republic.aspx

DE: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/ep-2024-informationen-fur-burgerinnen-anderer-eu-mitgliedstaaten-uber-die-bedingungen-der-stimmabgabe-bei-den-wahlen-zum-europaischen-parlament-in-der-tschechischen-republik.aspx

FR: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/ep-2024-information-destinee-aux-citoyens-des-autres-etats-membres-de-l-ue-relative-aux-modalites-du-vote-lors-des-elections-au-parlement-europeen-sur-le-territoire-de-la-republique-tcheque.aspx