MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 V TĚCHTO DNECH ZAHAJUJE SPOLUPRÁCI S CELNÍ SPRÁVOU PŘI VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 V TĚCHTO DNECH ZAHAJUJE SPOLUPRÁCI S CELNÍ SPRÁVOU PŘI VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 V TĚCHTO DNECH ZAHAJUJE SPOLUPRÁCI S CELNÍ SPRÁVOU PŘI VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ

Vzhledem k rostoucímu množství nedoplatků, které se městské části Praha 20 ani ve spolupráci s exekutorskými úřady nedaří dlouhodobě vymáhat, přistupujeme v těchto dnech k jejich efektivnějšímu vymáhání za pomoci Celní správy ČR, konkrétně prostřednictvím Celního úřadu pro hl. m. Prahu. Celní správa ČR vystupuje jako obecný správce daně, má celostátní působnost a Celní úřad pro hl. m. Prahu je příslušný k vymáhání nedoplatků i po všech zahraničních osobách, což byl doposud problém. Díky řadě oprávnění, kterými Celní správa disponuje, např. odebrání RZ vozidla či přiložení tzv. botičky k vozidlu provozovatele nebo řidiče, za nímž je evidován dluh, je vymáhání velice účinné, protože řidič takového vozidla nemůže pokračovat dále v jízdě, dokud není celý dluh uhrazen. Apelujeme proto na všechny občany, aby zkontrolovali, zda mají splněny všechny své platební povinnosti uložené jim orgány státní správy. Jedná se zejména o nezaplacené pokuty v dopravě vyměřené PČR či MPO, pokuty udělené v rámci správních řízení vedených před živnostenským úřadem, stavebním úřadem, v oblasti životního prostředí a dále pokuty udělené za spáchané přestupky v občanském soužití, vandalství, pořádkové pokuty atp. a rovněž i neuhrazené náklady takových správních řízení.

 

Bylo by nemilé, kdybyste v cestě na rodinnou dovolenou či výlet nemohli pokračovat, protože vás na dálnici/silnici zastavilo vozidlo Celní správy pro evidenci nedoplatku vůči orgánům státní správy. Jistě tato vozidla na svých cestách vídáte stát u nájezdů a sjezdů z dálnic.

 

Nedoplatky vůči městské části Praha 20 můžete uhradit na pokladně ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10

Pondělí, středa:              8:00 – 12:00, 13:00 – 17:45

Úterý, čtvrtek:                  8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45

Pátek:                                  8:00 – 12:00

 

popř. bezhotovostně na bankovní účet č. 107-6787610247/0100. Nezapomeňte na správnou identifikaci platby nejlépe pomocí přiděleného VS.

 

Zdroj fotografie: www.celnisprava.cz