MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 VYHLAŠUJE „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OBÁLKOVOU METODOU O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU“

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 VYHLAŠUJE „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OBÁLKOVOU METODOU O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU“
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 VYHLAŠUJE „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OBÁLKOVOU METODOU O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU“

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu bytu 2+1.

  • byt č. 8 o velikosti 54,96 m2 včetně sklepní kóje, Dobšická 1741/26, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

 

Účastníkem výběrového řízení může být pouze fyzická osoba.

Byt bude pronajat na základě výsledku výběrového řízení na dobu neurčitou za nájemné ve výši 108,- Kč/m2 tomu účastníkovi, který předloží nejvyšší nabídku prvního měsíčního nájemného. Uzavření smlouvy o nájmu bytu podléhá schváleníRadou městské části Praha 20.

Současně se budoucí nájemník písemně zavazuje:

  • k provedení rekonstrukce a oprav předmětu nájmu v rozsahu uvedeném v záměru pronájmu
  • k přihlášení k trvalému pobytu všech oprávněných osob v přiděleném bytě číslo 8 na adrese Dobšická 1741/26, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

 

Veškeré informace jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE na odkazu:

Úřední deska – Horní Počernice (pocernice.cz)