Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

1. Identifikační číslo
_ _ _

2. Kód
_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

4. Základní informace k životní situaci
Byty v DPS jsou určeny pro občany Městské části Praha 20, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní zdravotní péči. Umožňuje obyvatelům vedení poměrně samostatného života tím, že je jim poskytováno vhodné ubytování a základní činnosti pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Do DPS mohou být též přijati občané s tělesným postižení, v případě, že splňují výše uvedené podmínky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o přidělení bytu v DPS do nájmu může podat občan s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20, který:

  • žijí osaměle nebo žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (nemají příbuzné, příbuzní žijí mimo místo trvalého pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele nestarají apod.),
  • mají sníženou soběstačnost,
  • jsou především v důchodovém věku,
  • potřebují některé z pečovatelských úkonů nebo u nich lze předpokládat zhoršení zdravotního stavu s postupujícím věkem a tudíž je předpoklad, že budou při pobytu v DPS úkony pečovatelské služby přijímat i vzhledem k různému zdravotnímu postižení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan, který má zájem o přidělení bytu v DPS a má trvalé bydliště na území MČ Praha 20, se dostaví na Úřad městské části (dále jen ÚMČ) Praha 20, odbor sociálních věcí a školství, Jívanská 635, kde mu poskytnou potřebné informace a pomohou vyplnit formulář žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou. Součástí žádosti je:

  • Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele a potřebě pečovatelské služby.
  • Vyjádření odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele, žádá-li o přidělení bezbariérového bytu.
  • Potvrzení o příjmu žadatele ke dni podání žádosti (oznámení ČSSZ o výši důchodu).
  • Kopie podané žádosti o umístění do domova pro seniory pro případ ztráty soběstačnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemným podáním nebo osobní návštěvou odboru sociálních věcí a školství.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Vyplněné formuláře je nutné doručit na ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Olga Švrčulová (tel.: 271 071 799, 724 829 333, olga_svrculova@pocernice.cz)

Ing. Monika Brzkovská (tel. 271 071 640, 604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz )

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, Potvrzení o příjmu žadatele ke dni podání žádosti (oznámení ČSSZ o výši důchodu), Kopie podané žádosti o umístění do domova pro seniory pro případ ztráty soběstačnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o byt zvláštního určení (DPS) je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství. K formuláři je třeba dále je třeba doložit vyjádření lékaře, oznámení ČSSZ  o výši důchodu a kopii podané žádosti o umístění do domova pro seniory pro případ ztráty soběstačnosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro zaevidování žádosti je bezodkladně, k vyřízení žádosti není lhůta žádná a závisí na počtu volných bytů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
_ _ _

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Umožnit sociální pracovnici UMČ Praha 20 dle dohody provést šetření v domácnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
e-mail: urad@pocernice.cz ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
podle § 2300 a 2301, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 101/2000 St. – Zákon o ochraně osobních údajů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
_ _ _

21. Nejčastější dotazy
Jaká je čekací doba na přidělení bytu v DPS?
Dle aktuálního zájmu žadatelů a dle  počtu volných bytů.

22. Další informace
_ _ _

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
_ _ _

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

26. Kontaktní osoba
ÚMČ Praha 20 Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
_ _ _

28. Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
_ _ _

Elektronické formuláře

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a k umístění do domu s pečovatelskou službou

Vyplnit
Stáhnout