NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení učitelé, milí žáci, vážení rodiče, milí přátelé škol,

věřím, že jste prožili krásné prázdniny, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly do další práce! Zítra začíná nový školní rok 2021/2022 a i když je opět ovlivněn pokyny a opatřeními, tedy nutnými úpravami a změnami tak, aby byl život ve škole co nejvíce bezpečný, to celé, prosím, pořád berte jako věc dosud ještě nezbytnou. Raději si přejme, aby podzimní vlna covidové pandemie minula školství takřka bez povšimnutí, a aby školní rok proběhl úspěšně, bez problémů a distanční výuky. Jsem optimista a věřím, že všechno už bude jen lepší.

Prvňáčkům i ostatním školou povinným přeji velká přátelství a mnoho radosti z poznání všeho nového. Všem deváťákům pak pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku, ať úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na jejich vysněné životní dráze.  Rodičům klidný start, mnoho trpělivosti a pevných nervů a všem učitelům hlavně to, aby mohli učit ve škole.

Mějte radost ze všeho, co se podaří k rozvoji dětské duše a osobnosti!

Úspěšný nový školní rok!

Petr Měšťan, starosta