Sociálně – právní ochrana dětí

Pomoc pro děti při násilí v rodině
Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace
Pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace
Sociálně – právní ochrana dětí
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Poučení rodičů o činnosti psychologa OSPOD
Poučení pro rodiče nezletilého/nezletilých v rozvodovém řízení
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Práva rodičů s psychosociálním postižením
Doporučení pro rodiče – Hrejte bezpečně

Leták děti finál_logo OSPOD