Sociálně – právní ochrana dětí

Poučení rodičů nezletilých dětí/dítěte ve smyslu rodičovské odpovědnosti za výchovu
Pomoc pro děti při násilí v rodině
Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace
Pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace
Sociálně – právní ochrana dětí
Máš problémy doma nebo ve škole? Někdo se k tobě chová špatně, ubližuje Ti? – Leták pro děti
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Informace pro rodiče o činnosti psychologa OSPOD
Poučení pro rodiče nezletilého/nezletilých v rozvodovém řízení
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Práva rodičů s psychosociálním postižením
Doporučení pro rodiče – Hrejte bezpečně
Signály KID

Leták děti finál_logo OSPOD