Sociálně – právní ochrana dětí

Poučení rodičů nezletilých dětí/dítěte ve smyslu rodičovské odpovědnosti za výchovu
Pomoc pro děti při násilí v rodině
Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace
Pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace
Sociálně – právní ochrana dětí – Leták pro dospělé
Máš problémy doma nebo ve škole? Někdo se k tobě chová špatně, ubližuje Ti? – Leták pro děti
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Informace pro rodiče o činnosti psychologa OSPOD
Poučení pro rodiče nezletilého/nezletilých v rozvodovém řízení
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Práva rodičů s psychosociálním postižením
Doporučení pro rodiče – Hrejte bezpečně
Signály KID

UTRŽENÉ SLUCHÁTKO LINKY BEZPEČÍ

Linka bezpečí spouští nový podcast s názvem Utržené sluchátko. Je určený pro děti ve věku 8 až 11 let, ale ne jen jim. Cílem je prevence krizí a posilování odolnosti. V krátkých epizodách jsou zachyceny běžné starosti a situace, které děti zažívají jako například zrada kamarádky nebo strach večer v posteli.

Děti si mohou poslechnout, a to přímo od dětí, jak si poradit v náročných situacích a řešit každodenní starosti a problémy. Střídavě je podcast obohacen o zajímavostmi z duševního zdraví, například „Co je to duše“.
Zde na odkazu si můžete vše poslechnout: Utržené sluchátko Linky bezpečí • Podcast na Anchoru