INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBYVATELE

INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBYVATELE
INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBYVATELE

Hlavní město Praha má k dispozici mobilní očkovací tým pro imobilní obyvatele v domácnostech, který zajišťují praktičtí lékaři. Pokud by chtěl pacient požádat o očkování v domácím prostředí, stačí se registrovat na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKHd4FzIyUn09rYYklFQE6NPa72FjXWqBdqQD2Qwidem59Zw/viewform.

 

Vyplněním formuláře bude zájemce zapsán do seznamu čekajících a minimálně týden před výjezdem bude informován o termínu a čase dojezdu na jím uvedeném telefonním čísle. V případě potíží s vyplněním registračního formuláře je možné volat na bezplatnou linku Magistrátu hl. m. Prahy 800 160 166.

 

Všechny potřebné informace o očkování v domácím prostředí jsou také k dispozici na webových stránkách:

https://ockovani.praha.eu/ockovani-u-praktickych-lekaru/.