MINISTR DOPRAVY V HORNÍCH POČERNICÍCH!

MINISTR DOPRAVY V HORNÍCH POČERNICÍCH!
MINISTR DOPRAVY V HORNÍCH POČERNICÍCH!

Přes třicet let bojuje samospráva naší městské části o zlepšení podmínek dopravní situace v Horních Počernicích. Ať byl v čele obce starosta ten či onen, či ona, nikdy se nepodařilo dosáhnout zásadních změn, které by Horním Počernicích pomohly ke snížení negativních dopadů nadměrné tranzitní dopravy všeho druhu i dalším vlivům, které našim občanům přinášejí každodenní trable. Naopak! Dokončování ideově dávno překonaných plánů tranzitní dopravy ze sedmdesátých či osmdesátých let přineslo další negativa, ať už třeba v četnosti průjezdní dopravy, nebo nadměrných vlivů na životní prostředí.

A skutečně – po návštěvě nového ministra dopravy Martina Kupky (ODS) minulý týden v Horních Počernicích (mimochodem je to první návštěva rezortního ministra v naší městské části od roku 1990!) existuje reálná představa i příslib pro realizaci některých významných dopravních opatřeních, které mohou Horním Počernicím se současnými problémy opravu pomoci. Co jsme tedy s panem ministrem na počernické radnici za účasti dalších komunálních politiků – Zdeňka Zajíčka, předsedy klubu zastupitelů magistrátu hlavního města, předsedy oblastního sdružení a Ondřeje Martana z Běchovic minulý týden projednali a také nalezli schodu?

  1. Propojení Horních Počernic přes novou dálniční křižovatku Beranka ve směru na Klánovice a Šestajovice. Současný stav, přes jistý pokrok v projektové a investiční přípravě obnovení dálniční křižovatky Beranka, připomíná zamrzlý rybník. Jistě dobře míněný záměr – projekt se zřízením komunikačního odpojení především osobní automobilové dopravy ze sousedních obcí ve středočeském kraji z poděbradské silnice na dálniční síť, má jistou trhlinu. Jde o nepochopení dopravních tahů ze sousedních obcí na dálnici D 11, především od klánovických a šestajovických samospráv. Zřejmě z obav o negativní vlivy na životní prostředí v jinak ekologicky nezávadných obcí na východ od nás. Pan ministr přichází, dá se říci s optimálním řešením, přimknout tyto lokální dopravní tahy pro především osobní průjezdní osobní dopravu k nově budované tzv. VRT – vysokorychlostní železniční trati, která má i bude mít nesporně značnou realizační prioritu i průchodnost. Nové propojení přes novou dálniční křižovatku Beranka pak dostane jistě i dostatečnou ekologickou ochranu a občané sousedních obcí mohou tyto dopravní tahy spokojeně a bez rizik zhoršení životního prostředí užívat. To je bezesporu nový a nadějný předpoklad úspěšné realizace dopravního komplexu dálniční křižovatky Beranka.
  2. Zřízení nové železniční zastávky na trati Praha – Masarykovo nádr. – Lysá n. Labem v Horních Počernicích – Čertousích. To není myšlenka pana ministra, ale její záměr hodlá významně podpořit a líbí se mu. Pozemky pro oboustrannou zastávku v lokalitě Čertousy nabízí rodina restituentů, která má na svém majetku – zdevastovaném zámečku podél Bártlovy ulice a přilehlých pozemcích své rozvojové plány. Naší městské části by nová zastávka pak přinesla kromě své základní funkce v uspokojení přepravy osob z dnes již významnější lokality Čertousy i naplnění dlouho neřešené tranzitní osobní dopravy z obcí i měst na východ od Horních Počernic. Vždyť naše parkoviště u nádraží   nafouknout nelze a vidina rozsáhlejšího parkoviště u stanice Mstětice se rozplývá. Čili opět nová a nečekaná naděje.
  1. Pan ministr Kupka zcela bez pochyb pochopil neúměrnou zátěž osobní dopravy na ulici Náchodská. Proto byl konsternován nad neschopností pražské organizace Technické správy komunikací realizovat nový most nad dálnicí D 11 v ul. Božanovské. Ačkoliv od pochybného zbourání tohoto mostu (ne staršího než 40 let) uběhlo již více než tři čtvrtě roku, výstavba mostu nového je stále v nedohlednu. Jak tato situace zatěžuje právě Náchodskou ulici, o tom není třeba se přesvědčovat. V té souvislosti pan ministr podpořil i projekt podjezdu pod žel. tratí v ulici Bystrá, opět v režii Technické správy komunikací. Naopak vyjádřil jisté pochybnosti nad možností realizovat další sjezd z dopravního uzlu dálniční sítě nad komunikací Bystrá, i když toto propojení ve prospěch Horních Počernic bylo v původním projektu. Dále jsme s panem ministrem diskutovali na téma pražského okruhu, jeho další realizace i možnostech tranzitního vedení nákladní dopravy mimo území hl. m. Prahy.

Suma sumárum: zaplať pán bůh za návštěvu pana ministra v Horních Počernicích. Opravdu se rozsvítilo světlo v tunelu dopravních souvislostí, které až dosud nikdo dostatečně neřešil.

 

Vážení čtenáři, mohu Vás ujistit, že v osobě pana ministra, současně komunálního politika ve Středočeském kraji, vidím velikou naději. Sympatické bylo, že jsme i jednotlivá klíčová místa navštívili, že jsme zásadní věci neřešili tak říkajíc od stolu.  Teď půjde o to, aby se k jednotlivým záměrům vstřícně postavili zástupci dalších správních i investorských organizací na všech úrovních, od hlavního města až po republikové instituce. Velmi rád bych panu ministrovi poděkoval za jeho návštěvu i v situaci, kdy vláda řeší zcela odlišné úkoly než v normálním stavu.

 

Petr Měšťan, starosta.