UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

Vážení občané,

 

jak jste již byli informováni v lednovém a poté v březnovém čísle Hornopočernického zpravodaje, dochází v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ k rekonstrukci mostů nad komunikacemi Bártlova a Ve Žlíbku a k rekonstrukci propustku pod tratí mezi ulicemi Vidonická a Cirkusová.

 

Most nad komunikací Bártlova:

Podjezd pod mostem Bártlova bude uzavřen od 21.3. do 8. 6. 2022. Po dobu rekonstrukce mostu bude pod mostem Bártlova umožněn průchod od 28. 3. 2022  pro pěší.

 

Autobusová zastávka Čertousy je přesunuta ke křižovatce ulic Bártlova a Za Čertousy.

 

Propustek pod železniční tratí Vidonické/Cirkusová

 

Rekonstrukce propustku pod železniční tratí ve Vidonické ulici započala 29. 3. 2022.  Až do ukončení rekonstrukce je podchod zcela uzavřen.

 

Most nad komunikací Ve Žlíbku

 

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude zcela uzavřena od 29. 3. do 8. 6. 2022.

 

Železniční přejezd Lukavecká

V rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude též kompletně zrekonstruován železniční přejezd v Lukavecké ulici. Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby touto ulicí.