SVOZ ODPADU

SVOZ ODPADU
SVOZ ODPADU

V případě zpoždění nebo úplného vynechání svozu vašeho odpadu se můžete přímo obracet na pana Ing. Marka Livoru, vedoucího provozu společnosti AVE Pražské komunální služby, a.s.
Kontakt: marek.livora@ave.cz.