Distribuce hlasovacích lístků

Distribuce hlasovacích lístků
Distribuce hlasovacích lístků

V těchto dnech byla zahájena distribuce hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konají 23. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky naleznete ve svých doručovacích schránkách nejpozději v úterý 20. září 2022. Prosím zkontrolujte si, že Vaše doručovací schránka je snadno přístupná, a zda je označena Vaším jménem (především v bytových domech). Pokud tomu tak nebude nebo bude doručovací schránka plná či její otvor bude příliš malý, ponechají doručovatelé obálky s hlasovacími lístky na jiném vhodném místě (např. na sestavě schránek v bytovém domě nebo mezi plotovými dílci u rodinného domku apod.). Na obálce s hlasovacími lístky je též nelepen štítek s číslem Vašeho volebního okrsku a adresou volební místnosti. Pokud obálku s hlasovacími lístky neobdržíte, je možné si hlasovací lístky vyzvednout v průběhu voleb v každé volební místnosti na území Horních Počernic:

 

Číslo okrsku Adresa volební místnosti
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.