Dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022

Dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022
Dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 8.9.2022 naší MČ poskytnutí účelové dotace ve výši 3 501 700,-Kč určené na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022. Zastupitelstvo MČ bude o přijetí této dotace rozhodovat na svém ZMČ dne 19.9.2022. Dotace bude k občanům směřována skrze naše školské příspěvkové organizace na základě žádostí občanů a je určená na úhradu stravného dětem v MŠ/ZŠ, školného, na úhradu plateb za družiny a kluby a může být využita i v rámci tzv. Fondu solidarity zřizovaného jednotlivými školami. Využití finančních prostředků z Fondu solidarity je plně v kompetenci jednotlivých ředitelů a mohou být využity např. na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařského kurzu atp. O dalším postupu včetně podmínek, které musí žadatelé splnit, budete včas informováni prostřednictvím škol a odboru sociálních věcí a školství.