OBNOVA NOLČOVA PARKU

OBNOVA NOLČOVA PARKU
OBNOVA NOLČOVA PARKU

Práce na obnově Nolčova parku budou zahájeny 7. 3. 2023. V tento den začne kácení stromů, včetně vykopání kořenových systémů, na které je vydáno platné rozhodnutí o povolení kácení.
Následující práce na rozšíření a opravě parkových cest, závlahovém systému, výsadbě dřevin, revitalizaci trávníků a umístění mobiliáře do parku budou pokračovat do června 2023.
Žádáme občany, aby respektovali zákaz vstupu do parku z důvodu jejich bezpečnosti. O dalším průběhu obnovy Nolčova parku a jeho znovu zpřístupnění  vás budeme informovat.

Děkujeme.