ZKAPACITNĚNÍ PČOV ČERTOUSY

ZKAPACITNĚNÍ PČOV ČERTOUSY
ZKAPACITNĚNÍ PČOV ČERTOUSY

Vážení občané,

v současné době probíhá dle informací z PVS, a.s. výběrové řízení na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace včetně aktualizace dokumentace pro územní řízení na PČOV Čertousy tak, aby byly v souladu se závěry zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

PVS, a.s. předpokládá, že by pravomocné územní rozhodnutí na zkapacitnění čistírny odpadních vod v Čertousích mohlo získat ke konci letošního roku. Zahájení stavebních prací odhaduje na konec roku 2024 nebo začátek roku 2025.

 

OŽPD