PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ A REALIZACE DALŠÍ ETAPY STAVBY „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ A REALIZACE DALŠÍ ETAPY STAVBY „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ A REALIZACE DALŠÍ ETAPY STAVBY „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

Vážení občané,

 

některé komentáře na sociálních sítích a dotazy, s nimiž se na nás obracíte, se pozastavují nad tím, proč se obě stavby – optimalizace trati i podjezd Bystré pod železniční tratí – realizují současně. Vyjadřujete své obavy, že se tím pouze komplikuje dopravní situace.

Není tomu tak. Pokud by stavba podjezdu pod železniční tratí v Bystré následovala až po dokončení stavby optimalizace trati, znamenalo by to pro městskou část ještě větší zátěž. Pro dokončení stavby optimalizace trati v roce 2023 musí být předem schváleny výluky na trati a rovněž uzavírka ulice Bystrá. Rekonstrukci železničního přejezdu lze dělat po jednotlivých kolejích, nikoliv však po částech tak, aby byl přejezd Bystrá průjezdný po dobu rekonstrukce. Jinými slovy by byl železniční přejezd Bystrá v roce 2023 kvůli optimalizaci trati několik měsíců uzavřen (a stanovena stejná objízdná trasa, jako je tomu nyní při realizaci obou staveb současně). Po dokončení stavby optimalizace trati na konci roku 2023 by následovalo další uzavření Bystré kvůli budování podjezdu (a s tím spojené další výluky na trati a stanovení objízdných tras).

V případě, kdy jsou prováděny opravy a modernizace z veřejných finančních zdrojů, mezi, než patří i zdroje evropské, nelze po dobu 5ti let na díle cokoliv měnit. V případě, že by byla provedena stavba „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ s přejezdem a rok poté by bylo přistoupeno k výstavbě podjezdu Bystrá, musela by Správa železnic vyžadovat úhradu za provedené práce po investorovi podjezdu Bystrá, což je Hlavní město Praha, protože by byly finanční prostředky investované do rekonstrukce železničního přejezdu označeny za zmařenou investici. Pro Hlavní město Praha by to znamenalo navýšení ceny v řádů desítek milionů korun navíc.

Kromě úspory času a finančních prostředků při realizaci obou staveb současně dojde i k úspoře za úhradu výlukových časů na železnici. Každá výluka stojí nemalé peníze, které musejí investoři uhradit. A v konečném důsledku to znamená menší zátěž pro obyvatele. Z koordinace a výstavby obou staveb společně tedy plynou především pozitiva. Jak pro investory, tak pro dopravu, tak pro občany žijící v bezprostřední blízkosti stavby a vůbec pro celou MČP20.Vše směřuje k tomu, aby se nám v Horních Počernicích lépe jezdilo a žilo.

 

Richard Stára
místostarosta