Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Aktuální informace o stavbě

Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Aktuální informace o stavbě
Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Aktuální informace o stavbě

Vážení občané,

 

v polovině srpna započala poslední etapa realizace stavby optimalizace trati. V rámci této etapy se bude rekonstruovat traťová kolej č. 1 od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skály, dále lichá skupina v žst. Praha – Horní Počernice, kdy bude postaveno nové vnější nástupiště s výškou nástupní hrany 500 mm nad temenem kolejnice, tedy stejně jako je to na ostrovním nástupišti, což by mělo usnadnit a zvýšit komfort při cestování. Dále budou pokračovat práce na rekonstrukci nádražní budovy. Tato etapa (s výjimkou rekonstrukce nádražní budovy, která potrvá až do února 2024) bude dokončena 9.12.2023.

 

Od poloviny srpna bude pro veřejnost uzavřen propustek Vidonická/Cirkusová, kde dojde k definitivnímu přeložení vodovodu a finálním úpravám povrchu propustku. Obchozí trasa povede, stejně jako v loňském roce, ulicemi Ohnišťanská a Bártlova. Propustek bude pro veřejnost otevřen 11.9.2023. ve večerních hodinách.

 

Okamžitě po zprůchodnění propustku, tj od úterý 12.9.2023, začne společnost Subterra obnovovat povrch v Cirkusové ulici v úseku od křižovatky s ulicí Ve Žlíbku po Vidonickou. Práce budou probíhat po polovinách, obsluha areálů bude možná. Na místě budou dopravu koordinovat pracovníci stavby. Práce budou dokončeny v neděli 17. 9. 2023.

 

Ve stejném termínu proběhne také rekonstrukce Vidonické. Během prací bude do Vidonické povolen vjezd občanům, kteří zde bydlí, a dopravní obsluze. Kvůli bezproblémové obsluze základní školy a přivážení dětí do školy budou práce v pracovní dny zahájeny vždy až po 8.30 hodině.

 

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby