CO SE DĚJE S RYBNÍKEM ELIŠKA?

CO SE DĚJE S RYBNÍKEM ELIŠKA?
CO SE DĚJE S RYBNÍKEM ELIŠKA?

Při procházce kolem rybníka Eliška si můžete všimnout, že v něm ubývá voda. Rybník je postupně vypouštěn, neboť středu 27. 9. 2023 dojde k jeho výlovu. Aby vyschl, po výlovu zůstane rybník vypuštěný, neboť Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zajistí jeho tolik potřebné odbahnění.

 

V průběhu podzimu jsou na území Horních Počernic plánovány ještě další výlovy rybníků. A to 27.10. 2023 Biologického rybníka a 4. 11. 2023 rybníka Chvalka.

 

 

Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň