NÁVRH DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2021

Rada městské části vzala v pátek 30. dubna 2021 na vědomí návrh Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části […]

TŘEBEŠOVSKÁ – DALŠÍ ETAPA

Vážení spoluobčané, v ulici Třebešovská se blížíme k poslednímu úseku rekonstrukce komunikace, vjezdů a chodníků.  Zbývá nám dokončit úsek mezi ulicemi Lipí […]

KLÁNOVICKÁ SPOJKA

Rada MČ Praha 20 na svém mimořádném zasedání vznesla připomínky k oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí […]

NOVÝ MOST NA D0 NAD CHLUMECKOUV

Vážení občané, tento týden započne výstavba nového mostu na dálnici D0 nad Chlumeckou. Diagnostika prokázala, že stávající most je ve […]

EIA – Klánovická spojka

Vážení občané, MČ Praha 20 obdržela oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na ŽP „Klánovická spojka“ v k. ú. Horní […]

TŘEBEŠOVSKÁ 3. ETAPA

Vážení spoluobčané, v ulici Třebešovská se bude zahajovat další etapa rekonstrukce komunikace, vjezdů a chodníků. Tak, jak jsme vás informovali […]

CO OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 PLATÍ

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace a nově přijatých krizových opatření Vlády ČR se od 1. 3. 2021 znovu zpřísňují protiepidemická […]