PROTOKOL O MĚŘENÍ KVALITY VODY V RYBNÍCE ELIŠKA

Vážení občané,   Zveřejňujeme slíbené výsledky měření kvality vody v rybníku Eliška, který není veřejným koupalištěm, ale někteří z vás ho ke […]

VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU X 503 BOŽANOVSKÁ

Vážení občané, k vašim četným dotazům k mostu Božanovská sděluji, že stavební práce na realizaci nového mostu nad D11 probíhají dle […]

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 zahájil rekonstrukci dětského hřiště Lhotská na sídlišti I.. V rámci této rekonstrukce dojde ke kompletní výměně […]

STARÉ MOBILY NEPATŘÍ DO ŠUPLÍKU

Praha 20 – Horní Počernice se letos v květnu znovu zapojuje k osvětové kampani Recykluj mobil zaměřené na ekologický sběr […]

SETKÁNÍ S PANEM PRIMÁTOREM

Minulý týden se uskutečnilo na Magistrátu hl. m. Prahy setkání pana starosty Mgr. Petra Měšťana, paní místostarostky Hany Markulinec Moravcové […]

ŽIVÝ PLOT

V období těsně před vyrašením (cca do 31. 3. 2023) bude zmlazen živý plot z habrů cca na 1 m […]

ZKAPACITNĚNÍ PČOV ČERTOUSY

Vážení občané, v současné době probíhá dle informací z PVS, a.s. výběrové řízení na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace včetně aktualizace dokumentace […]