Živnostenské podnikání

Jaké jsou podmínky provozování žinvosti?

Všeobecné: dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
Zvláštní: odborná způsobilost pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost

Kde ohlásit živnost?
Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv živnostenského úřadu centrální registrační místo.

Jaké jsou potřeba formuláře?
„Jednotný registrační formulář“ (JRF) prostřednictvím, kterého lze učinit na živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištovna a úřadu práce. Formulář je možno i získat na internetových stránkách www.mpo.cz

Jaké jsou správní poplatky?
Správní poplatky za živnostenská oprávnění živnostenský úřad vybírá dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Nejčastější případy:

  • 1000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnosteského podnikání
  • 500 Kč za další ohlášení živnosti
  • 1000 Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500 Kč za přijetí další žádosti o koncesi
  • 500 Kč změna rozhodnutí o udělení koncese
  • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
  • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

Podle kterých právních předpisů se postupuje?
Je to zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a další související zákony a právní předpisy.

Kdy provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku?
Splníli -li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá výpis podnikateli.

Pokud se potřebujete dozvědět víc. Můžete se obrátit na jakýkoliv živnostenský úřad centrální registrační místo ( CRM) v ČR.