ZASTUPITELÉ ŘEŠILI LOKALITU ROBOTNICE

ZASTUPITELÉ ŘEŠILI LOKALITU ROBOTNICE
ZASTUPITELÉ ŘEŠILI LOKALITU ROBOTNICE

I v době pandemie, kdy se veřejný život omezil, se sešli zastupitelé k prvnímu on-line jednání, aby se seznámili s novou koncepcí lokality Robotnice.

Lokalita Robotnice se nachází v blízkosti ulice Na Chvalce, je tvořena přibližně z jedné poloviny ornou půdou a z druhé poloviny brownfieldem po bývalém drůbežářském provozu.

Celková plocha řešeného zastavitelného území je cca 13,59 ha, přičemž jednotlivé pozemky jsou ve vlastnictví čtyř soukromých subjektů a MČ Horní Počernice.

BH realty a.s. (4,46 ha), Farmes development s.r.o. (2,66 ha), MČ Praha Horní Počernice (3,80 ha), RE Investments (1,66 ha), Waltham Investment s r.o. (1,00 ha).

Na schůzce byl developery představen zastupitelům návrh zástavby samostatných rodinných domů a viladomů. Kapacita zastavitelnosti území umožněná územním plánem je v tomto návrhu využita na cca 60%.

Vlastní výstavba domů je podmíněna prvotním vybudováním celého komunikačního skeletu a veškerých sítí (voda, plyn, kanalizace, veřejné osvětlení, parkové úpravy).

Otázka, kterou budou v nejbližších měsících řešit zastupitelé je, která z představených čtyř variant využítí pozemků naší městské části dostane přednost.

Zastavovací studie, kterou v srpnu 2019 schválila rada městské části, umisťuje na pozemcích městské části vybudování nového parku. Předkládaná koncepce z října loňského roku, kterou dosud rada neprojednala, však již pracuje s variantou, kdy jsou na pozemcích městské části umístěny kromě parku zároveň viladomy.

Možné varianty dopravní obslužnosti území Robotnice posuzuje nyní Magistrát hl. města Prahy, s výsledkem bychom mohli být seznámeni patrně během února.

Účast na tomto on-line jednání přijali vlastníci pozemků panové Ondřej Gattermayer, Stanislav Němec a Jiří Hermann.

Ze zastupitelů se schůzky zúčastnili: Eva Alexová, Alena Štrobová, Karla Polydorová, Daria Češpivová, Jana Hájková, Petr Růžička, Jiří Šebek, Vladimír Hošek, Miloš Vacek, Zbyněk Mucha, Milan Herian a Jaroslav Kočí ml.

Děkuji všem zúčastněným, že přijali mé pozvání, výsledem bylo, myslím, konstruktivní jednání a jsem mile překvapená, že se počáteční obavy z on-line setkání nakonec ukázaly jako liché.

Jana Hájková, zastupitelka MČ Praha 20