ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍCH ŘÍZENÍ K ZÁMĚRŮM „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE (ÚNOR 2021)“ A „ZKAPACITNĚNÍ PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU“

ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍCH ŘÍZENÍ K ZÁMĚRŮM „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE (ÚNOR 2021)“ A „ZKAPACITNĚNÍ PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU“
ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍCH ŘÍZENÍ K ZÁMĚRŮM „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE (ÚNOR 2021)“ A „ZKAPACITNĚNÍ PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU“

Vážení občané,

 

Dne 26. 2. 2021 obdržel odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměrům „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice (únor 2021)“ a „Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“.

 

Oznámení jsou uložena v elektronické podobě v informacím systému EIA (www.cenia.cz) pod kódem záměru PHA1116 pro záměr „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice (únor 2021)“ a PHA1117 pro záměr „Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“.

 

Písemné vyjádření k záměru je nutné zaslat Odboru ochrany prostředí MHMP do 25. 3. 2021.

 

OŽPD

 

Průvodní dopis MHMP MHMP_227165_2021_Pruvodni_dopis