TŘEBEŠOVSKÁ 3. ETAPA

TŘEBEŠOVSKÁ 3. ETAPA
TŘEBEŠOVSKÁ 3. ETAPA

Vážení spoluobčané,

v ulici Třebešovská se bude zahajovat další etapa rekonstrukce komunikace, vjezdů a chodníků. Tak, jak jsme vás informovali i u předchozích etap, tak i nyní s předstihem zveřejňujeme termín zahájení dalšího úseku. Třetí etapa v úseku Komárovská – Chodovická bude zahájena 22. 3. 2021 a potrvá do 9. 5. 2021. Zhotovitel, všem občanům, kterých se bude omezení týkat, vloží informační leták i s kontaktem na stavbyvedoucího do poštovních schránek.

V době rekonstrukce nebude možné v uvedeném úseku parkovat.

Děkujeme za pochopení při omezení běžného provozu v době rekonstrukce.