UDĚLENÁ VÝJIMKA PRO CESTOVÁNÍ PO PRAŽSKÉM OKRUHU

Pro potřeby usnesení vlády se pohyb osob s trvalým pobytem nebo bydlištěm na území hl. m. Prahy nebo okresu Praha-západ po následujících pozemních komunikacích nepovažuje za pohyb přes hranice okresu. Jedná se o následující pozemní komunikace:

  • dálnice D0 – tzv. Pražský okruh mezi 3. a 28. km (exit Vestec až exit Letiště),
  • přivaděč k dálnici D0 u obce Vestec tzv. Vestecký přivaděč, a to včetně přiléhajícího kruhového objezdu a navazující části ulice Vídeňská, která umožňuje příjezd k přivaděči z Kunratické spojky na území hl. m. Prahy,
  • všechny nájezdy a sjezdy z dálnice D0, které překračují okresní hranice.

Potvrzení se v případě těchto cest nevyžaduje, pokud počátek i konec cesty je v jednom okresu.

Potvrzení potřebujete v případě, že využijete tyto cesty a počáteční nebo konečné místo cesty je mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště.

 

Důvodem této výjimky je ten, že D0 tzv. Pražský okruh je důležitou pozemní komunikační tepnou jak pro hlavní město Prahu, tak pro okres Praha-západ, který spadá pod Středočeský kraj. Tato pozemní komunikace a její nájezdy a sjezdy na mnoha místech překračují hranice těchto regionů.

Obdobná je situace u dálničního přivaděče v okolí obce Vestec tzv. Vestecký přivaděč, který nelze bez možnosti překračovat okresní hranici využívat. Využívání tohoto přivaděče pro obyvatele jižní části Prahy je omezeno i tím, že část přípojné silnice (Vídeňská ulice) prochází přes katastr obce Vestec. Z těchto důvodů nelze opatření v této oblasti uplatnit.

 

Udělení této výjimky zjednodušuje pohyb a zároveň není proti smyslu samotného opatření a nesnižuje jeho účinnost.