TŘEBEŠOVSKÁ – DALŠÍ ETAPA

TŘEBEŠOVSKÁ – DALŠÍ ETAPA
TŘEBEŠOVSKÁ – DALŠÍ ETAPA
Vážení spoluobčané,
v ulici Třebešovská se blížíme k poslednímu úseku rekonstrukce komunikace, vjezdů a chodníků.  Zbývá nám dokončit úsek mezi ulicemi Lipí – JívanskáTento úsek bude zahájen 10. 5. 2021 a ukončení celé rekonstrukce bude 3. 7. 2021. I tentokrát vás informujeme o zahájení prací na posledním úseku s předstihem.  Zhotovitel, všem občanům, kterých se bude omezení týkat, vloží informační leták i s kontaktem na stavbyvedoucího do poštovních schránek.
V době rekonstrukce nebude možné v uvedeném úseku parkovat, ale po ukončení rekonstrukce budou v ulici jak parkovací místa, tak omlazená lipová alej.
Děkujeme za pochopení při omezení běžného provozu v době rekonstrukce.
Bez názvu