ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ZVOLILO PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026 NOVOU RADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 byl novým starostou zvolen dosavadní starosta Mgr. Petr Měšťan. Novými místostarosty byli zvoleni paní Hana Markulinec Moravcová a pan Richard Stára. Zbývajícími členy Rady městské části Praha 20 byli zvoleni pan Bc. Jaroslav Kočí, pan Ing. Jindřich Jukl, Ing. Alexandra Janáčková, prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. a Ing. Ladislav Stýblo.