AKTUÁLNÍ INFORMACE O OPTIMALIZACI TRATI

AKTUÁLNÍ INFORMACE O OPTIMALIZACI TRATI
AKTUÁLNÍ INFORMACE O OPTIMALIZACI TRATI

Vážení občané,

 

v sobotu 6. 8. 2022 byla zahájena 2. etapa stavby optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice.

Dne 6. 9. 2022 byla dokončena rekonstrukce železničního přejezdu v Lukavecké ulice a v sobotu 15. 10. 2022 byl pro veřejnost opětovně zpřístupněn propustek mezi ulicemi Vidonická a Cirkusová. Rekonstrukce propustku byla velmi komplikovaná, protože zde vede velké množství sítí a většinu z nich bylo nutné překládat. Nyní je propustek mnohem komfortnější a bezpečnější jak pro chodce, tak pro cyklisty, protože jím od soboty opět povede trasa páteřní cyklotrasy EuroVello 4.

 

Cirkusová ulice:

Podél Cirkusové stále probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která měla být dokončena do 31. 8. 2022. Během září se podařilo překonat úsek, v němž se nacházela hornina velmi obtížné třídy těžitelnosti. Nicméně práce na odvodnění železniční trati jsou zastaveny, protože se v blízkosti propustku Vidonická nachází vodovodní přípojka, která je v jiné hloubce, než její správce avizoval projektantovi při tvorbě projektové dokumentace. Podobná situace nastala v blízkosti komunikace Ve Žlíbku, kde je odvodnění železniční trati v kolizi s vedením plynu, které je opět uloženo jinak, než mělo dle jeho správce být.

Zhotovitel stavby proto musel zastavit práce na rekonstrukci dešťové kanalizace a zadat úpravu projektové dokumentace tak, aby jednotlivá vedení sítí nebyla v kolizi. Předpoklad obnovení stavebních prací na rekonstrukci dešťové kanalizace je 1. 11. 2022.

 

Most nad komunikací Bártlova:

Zhotovitel stavby plánoval ve 2. etapě uzavření Bártlovy ulice od 6.8.2022 do 30.10.2022. Bohužel vznikly problémy se založením této poloviny mostu. Muselo dojít k úpravě projektové dokumentace, což zdrželo stavební práce. V současné době je téměř jisté, že původně plánované prodloužení stavby do 12. 11. 2022 nebude stačit. Investor předpokládá ukončení stavebních prací a obnovu provozu v Bártlově 20. 11. 2022 (včetně nových povrchů na komunikaci pod mostem).

Během listopadu zajistí zhotovitel stavby na žádost TSK a.s. obnovu povrchu na komunikaci Bártlova.

 

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Zhotovitel stavby plánoval ve 2. etapě uzavření ulice Ve Žlíbku od 8.8.2022 do 30.10.2022. Bohužel k obnově provozu dojde až  21. 11. 2022. Důvodem je především komplikovaná situace s kolizí budované dešťové kanalizace a vedení plynovodu, které zastavila práce též v Cirkusové ulici.   Od druhého listopadového týdne do 20. 11. 2022 bude společnost SUBTERRA a.s. zajišťovat budování chodníku a pokládku nového povrchu na komunikaci Ve Žlíbku. Pokud se nevyskytnou nepříznivé klimatické podmínky, které by znemožňovaly položení nového živičného povrchu, měl by být termín zpřístupnění Žlíbku 20. 11. 2022 dodržen.

 

Prosincovým dokončením stavebních prací zdaleka ještě nekončí stavba „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ na katastru Horních Počernic. Stavba bude pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skála. V rámci této etapy by měl být budován též podjezd Bystré pod železniční tratí, což je vyvolaná investice TSK Praha a.s.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby