OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRACÍCH NA ŽELEZNIČNÍ TRATI OD 20. 2. 2023

OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRACÍCH NA ŽELEZNIČNÍ TRATI OD 20. 2. 2023
OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRACÍCH NA ŽELEZNIČNÍ TRATI OD 20. 2. 2023

Vážení občané,

v rámci stavby optimalizace trati bude zhotovitel provádět v termínu od 18. 2. do 21. 2. 2023 odtěžování starého štěrku z kolejiště a navážení štěrku nového. Práce budou probíhat vždy od 7 hodin ráno do 17 hodin odpoledne.

Od pondělí 20. 2. 2023 bude uzavřena část komunikace Stoliňská v blízkosti železniční trati. Bude překládán vodovod a probíhat příprava na budování podjezdu pro cyklisty pod kolejištěm.  Práce na přeložce vodovodu potrvají minimálně do konce května letošního roku, práce na podchodu Stoliňská do konce roku. Rozsah uzavírky včetně příslušného dopravního značení je zobrazen na přiloženém plánku. Uzavírkou nebude omezeno vjíždění do přilehlých nemovitostí.

V pátek 24. 2. od 20:40 hodin do pondělí 27. 2. do 4:20 hodin bude na trati z důvodu stavebních prací na trati úplná výluka. Provoz bude zajišťovat náhradní autobusová doprava.

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby

Uzavření části Stoliňské před železniční tratí