V HORNÍCH POČERNICÍCH ZAČALA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V POREVOLUČNÍ HISTORII

V HORNÍCH POČERNICÍCH ZAČALA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V POREVOLUČNÍ HISTORII
V HORNÍCH POČERNICÍCH ZAČALA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V POREVOLUČNÍ HISTORII

24. 5. ve středu bylo v Horních Počernicích rušno. Slavnostním poklepáním na základní kámen byla za přítomnosti primátora hlavního města Prahy, Bohuslava Svobody, starosty Horních Počernic, Petra Měšťana a dalších významných osobností symbolicky zahájena výstavba největší investiční akce od roku 1989.

Tělocvična za téměř 140 milionů korun, která bude sloužit žákům a sportovcům z Horních Počernic, by měla být dokončena v létě 2024.

Při této návštěvě Horních Počernic navštívil primátor Svoboda také revitalizované biologické rybníky a staveniště železničního podjezdu velmi vytížené trasy Praha – Mstětice, ve frekventované ulici Bystrá, kam jej vedle starosty Petra Měšťana doprovázeli i místostarostové Hana Markulinec Moravcová a Richard Stára. Primátor Svoboda byl seznámen s vizí postupně revitalizovat celou kaskádu rybníků na území Horních Počernic, včetně zmeandrování potoka, který tyto rybníky propojuje. Pro naši městskou část je to důležité opatření kvůli potřebné adaptaci na klimatické změny a zadržování vody v krajině.

Při návštěvě podjezdu v ulici Bystré se primátor Svoboda zajímal o průběh výstavy tohoto významného stavebního prvku, který přispěje k silniční a drážní bezpečnosti a kde je investorem městská společnost Technická správa komunikací. Pan primátor byl seznámen s potřebou dořešit ještě některé technické aspekty a směnu jednoho z pozemků, který je touto stavbou dotčen. Rovněž přivítal snahu všech zainteresovaných o dokončení díla v termínu a v koordinaci s modernizací železniční tratě Praha – Mstětice. Pan primátor přislíbil v tomto směru maximální součinnost vedení hlavního města.