PODJEZD PRO CYKLISTY POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ VE STOLIŇSKÉ ULICI

PODJEZD PRO CYKLISTY POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ VE STOLIŇSKÉ ULICI
PODJEZD PRO CYKLISTY POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ VE STOLIŇSKÉ ULICI

Vážení občané,

po území Horních Počernic vede páteřní cyklotrasa A50, které obsluhuje severovýchodní výsek hlavního města. Do budoucna má tvořit celý okruh kolem Prahy a spojovat zajímavé přírodní a kulturní lokality v okrajových částech hlavního města. V současné době je cyklotrasa vedena ze Satalic na Horní Počernice přes přírodní památku Satalická bažantnice, po mostě Bystrá přes dálnici D10 a dále ulicí Bystrá, kde její severní část je ukončena z důvodu budování podjezdu Bystré pod železniční tratí.

První úseky nového vedení cyklotrasy A50, které mají být uživatelsky mnohem příjemnější, se již projektují. Jde o úsek mezi Ďáblicemi a Třeboradicemi a etapu okolo Vinoře na Satalice. Také je hotov projekt cyklolávky, která by měla přemostit Novopackou.

Na jaře letošního roku začala realizace podchodu (podjezdu) pro cyklisty ve Stoliňské ulici. Výstavba podchodu se skládá ze dvou částí, samotného podchodu pod kolejemi a navazujícího přístupového chodníku na jižní straně. Výstavba probíhá současně po etapách se stavbou „Optimalizace trati“. Hlavní stavební práce na podchodu a přístupovém chodníku budou dokončeny v prosinci roku 2023, poté bude podchod a chodník provizorně otevřen veřejnosti pro bezpečný průchod. Následně budou probíhat dokončovací práce. Některé dokončovací práce si z důvodu bezpečnosti vynutí dočasná krátkodobá uzavření podchodu pro veřejnost. O krátkodobých uzavření bude veřejnost včas informována. Dokončení prací na podchodu a jižním chodníku proběhne nejdéle do poloviny května 2024. Pokračování cyklostezky na severní straně podchodu, se řeší v navazující stavbě, která proběhne nejdříve až po dokončení podchodu.

OŽPD