AKTUÁLNÍ INFORMACE O REKONSTRUKCI ULICE BÁRTLOVA POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O REKONSTRUKCI ULICE BÁRTLOVA POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM
AKTUÁLNÍ INFORMACE O REKONSTRUKCI ULICE BÁRTLOVA POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM

Vážení občané,

počátkem října začne v rámci stavby optimalizace trati rekonstrukce komunikace Bártlova pod viaduktem.

Harmonogram:

2.- 3. 10. 2023 – za provozu bude probíhat frézování vozovky; dopravu budou dle potřeby řídit zaměstnanci zhotovitele.

Provoz MHD bude nepřerušen a bezpečný průchod chodců stavbou zajištěn.

3.- 8. 10. 2023 – za provozu dojde k osazování obrubníků. Komunikace bude v místech pokládky zúžena, provoz nebude omezen a budou ho operativně řídit přítomní pracovníci zhotovitele. Provoz MHD nebude přerušen a zhotovitel zajistí též bezpečný průchod chodců.

9.– 10. 10. 2023 – úplná uzavírka komunikace Bártova z důvodu pokládky asfaltových povrchů.  Obyvatelé Čertous budou tyto 2 dny jezdit již opravenou ulicí Cirkusová a chodci budou využívat zrekonstruovaný propustek Vidonická/Cirkusová.

 

Zastávky MHD budou přesunuty na křižovatku ulic Bártlova x za Čertousy, jako tomu bylo při loňské realizaci viaduktu.  Pro občany Zelenče je stanovena objízdní trasa přes Náchodskou ulici.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Vladimír Král, koordinátor stavby