DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážení občané,

v pátek 16. 11. 2023 byla na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy zveřejněna informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí.

Kompletní dokumentace se nachází na portále CENIA pod kódem záměru MZP500, resp. ji najdete na tomto odkazu:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500?lang=csU

Do vytištěné verze můžete nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí a dopravy; mimo úřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě na mobilu 720 449 122.

Svá vyjádření k záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ můžete zasílat přímo na MŽP ČR, odbor posuzování životního prostředí a integrované prevence, a to do 18. 12. 2023.

 

OŽPD