TSK OPRAVÍ ČÁST CHLUMECKÉ ULICE

TSK OPRAVÍ ČÁST CHLUMECKÉ ULICE
TSK OPRAVÍ ČÁST CHLUMECKÉ ULICE

Vážení občané,

v sobotu 25. listopadu 2023 začne oprava části vozovky komunikace Chlumecká v Praze. Jedná se o úsek od sjezdové rampy z Pražského okruhu po nájezd do ul. Ocelkova. Práce pro Technickou správu komunikací (TSK) zajistí v úseku dlouhém necelých 900 metrů společnost EUROVIA CS. Jejich součástí bude výměna dvou vrstev povrchu vozovky v tloušťce 10 cm, oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace a nové vodorovné dopravní značení. Stavební práce by měly skončit 12. prosince 2023.

 

V rámci opravy komunikace Chlumecká v úseku mezi podjezdem D11 a křižovatkou Ocelkova bude vyznačené dopravní omezení. Práce proběhnou ve dvou etapách. V 1. etapě, od 25.11. do 2.12.2023, bude probíhat oprava pomalého jízdního pruhu (pravého) a sjízdné rampy. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy. Vždy bude zachována průjezdnost od Horních Počernic. Uzavřen bude sjezd z D10 a objízdná trasa bude značena kolem obchodního centra Ikea.

Ve 2. etapě, od 3.12. do 12.12.2023, proběhne oprava rychlého jízdního pruhu (levého). Doprava bude vedena v zúžených jízdních pruzích, a to jen s drobným omezením.

Zhotovitel: EUROVIA CS

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK Praha, a.s.