AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ OD 1. 7. 2024!

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ OD 1. 7. 2024!
AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ OD 1. 7. 2024!

Dne 1. 7. 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven a absolvovali všechna dostupná školení a webináře organizovaná MMR. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných MMR.

V podrobnostech (a vzhledem k nedostatku informací a jejich překotného měnění a doplňování) odkazujeme na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se digitalizace stavebního řízení v ČR

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr