K DNEŠNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI V ZŠ STOLIŇSKÁ

K DNEŠNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI V ZŠ STOLIŇSKÁ
K DNEŠNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI V ZŠ STOLIŇSKÁ

Dnes v odpoledních hodinách došlo k pádu sádrokartonového podhledu v učebně na ZŠ Stoliňská. Díky duchapřítomnosti a perfektní reakci přítomné paní učitelky Mgr. Kateřiny Laluhové nedošlo k žádnému neštěstí. Paní učitelka Mgr. Kateřina Laluhová stačila všechny děti včas evakuovat a tím zabránila možným tragickým následkům. Za tento mimořádný skutek si paní učitelka zaslouží velké poděkování a uznání.

První ohledání poškozené třídy provedl ještě před příjezdem IZS pan ředitel PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina, kterému bych rád touto cestou také poděkoval. Mé díky patří také pochopitelně všem složkám IZS za jejich včasný a profesionální zákrok a všem zaměstnancům ZŠ Stoliňské za rychlé evakuování všech dětí a následnou péči o ně do doby, než si je vyzvedli rodiče.
Budova ZŠ je stará 24 let a její stavebně technický stav nevykazoval žádné poškození. Nyní probíhá vyšetřování Policie ČR, statik budovu prohlédl a uzavřel 3. NP. Tyto prostory budou až do ukončení šetření a důsledné kontroly statikem uzavřeny. MČ provede důslednou kontrolu celé budovy a pokud to bude potřeba (a podle mého mínění bude), proběhne ještě během letních prázdnin výměna všech sádrokartonových podhledů v 3. NP, aby se tato tragédie nemohla opakovat. Je potřeba zajistit, aby se děti mohly v září vrátit do bezpečných prostor školy.
Statik i hasiči konstatovali, že pohyb osob v 1. NP i v 2. NP je bezpečný a záleží na panu řediteli, jak a kde zítřejší předávání vysvědčení uskuteční.
Budeme očekávat výsledky vyšetřování Policie ČR a budeme také požadovat všemi dostupnými prostředky potrestání zodpovědných osob za pochybení při realizaci stavby nové budovy školy.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kteří dnes pomáhali. Děkuji vám.

Petr Měšťan, Starosta a radní MČ