Návrh pracovního znění Zásad pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2021

Rada MČ Praha 20 dnes, 4. prosince 2020, na svém jednání vzala na vědomí pracovní návrh Zásad pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2021 a uložila mi je zveřejnit na webových stránkách MČ Praha 20 a projednat se zastupiteli a zájemci z řady veřejnosti u „kulatého stolu“.

V přílohách zveřejňujeme pracovní návrh „Zásad“, který bude prezentován ve Chvalské stodole ve čtvrtek 

10. prosince 2020 od 17:00 hodin.

 

Zasady_pro_poskytovani_individualni_dotace_z_rozpoctu_MC_Praha_20_rok_2021

Formular_zadosti_o_poskytnuti_individualni_dotace_z_rozpoctu_MC_Praha_20-_rok_2021-_fyzicka_osoba

Formular_zadosti_o_poskytnuti_individualni_dotace_z_rozpoctu_MC_Praha_20-_rok_2021-_pravnicka_osoba

Vyuctovani_individualni_dotace_MC_Praha_20_rok_2021

Zadost_o_zmenu_ucelu_cerpani_poskytnute_dotace_v_roce_2021

 

Prosím Vás o zaslání Vašich připomínek do 10. prosince 2020 na email vilem_cap@pocernice.cz nebo je můžete uplatnit ústně přímo na čtvrtečním jednání. (platí pro předem registrované)

Těším se na Vaše dotazy a náměty, přeji Vám pevné zdraví a klidný adventní čas

 

S úctou a pozdravem

Ing. Vilém Čáp, I. místostarosta