INFORMACE PRO OBČANY

INFORMACE PRO OBČANY
INFORMACE PRO OBČANY

Vážení občané,

v neděli o půlnoci skončí nouzový stav.  Hlavní město Praha se připravuje na vyhlášení stavu nebezpečí tak, aby navazovalo na ukončení nouzového stavu. Ministerstvo zdravotnictví připravuje přijetí mimořádných opatření, která by měla co nejvíce kopírovat opatření přijatá vládou pro dobu nouzového stavu. V současné chvíli máme následující informace o obsahu připravovaných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví:

 • Školy zůstanou i po ukončení nouzového stavu ve stejném režimu – tedy distanční výuka s výjimkou prvních a druhých tříd
 • Maloobchod a služby budou regulovány mimořádným opatřením MZ ČR zřejmě metodou 1 osoba na 15 metrů2
 • Restaurace zůstanou ve stejném režimu – pouze výdejová okénka
 • Regulovány budou nadále i ubytovací služby
 • Omezen nebude volný pohyb osob
 • I nadále je možné žádat o pomoc Armádu ČR
 • Nebude omezeno shromažďovací právo
 • Wellness, bazény, sauny nebudou uzavřeny, ale budou omezení, testy
 • Ostatní sport nebude zastaven, pouze omezen
 • Výstavy, veletrhy, zoo nebudou uzavřeny, ale bude omezeno kapacitou a osobami na m2
 • Profesionální umělci budou i nadále bez diváků
 • Bohoslužby 10 % kapacity sedadel v kostele
 • Svatby, pohřby omezení na 15 osob

 

Stručně shrnuto:

Nemění se:

 • Nošení roušek
 • Školy
 • Restaurace
 • Ubytování
 • Omezení na hranicích
 • Návštěvy v nemocnicích, věznicích a sociálních zařízeních
 • Testování v sociálních zařízeních

 

Mění se:

 • Není dále možné omezit shromažďovací právo
 • Není možné omezení pohybu (s výjimkou tří okresů)
 • Obchody nebudou uzavřeny, jen omezeny
 • Hory nebudou zastaveny, jen management front
 • Tržiště nebudou uzavřena, jen regulována

 

Tolik informace, které máme v současné chvíli k dispozici. Všichni budeme čekat na vydání mimořádných opatření ministerstvem zdravotnictví. Předpokládáme, že v neděli bude vydáno primátorem hl. m. Prahy rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí na území hl. m. Prahy a počátkem příštího týdne se sejde Epidemiologická komise hl. m. Prahy.

Petr Měšťan, starosta