Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Jiná oznámení OZPD bnebezpečí vzniku požárů pro území HMP 23.04.2019 24.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - chirurgie 17.04.2019 04.06.2019
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu3 17.04.2019 17.05.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Zvláštní užívání pozemní komunikace ul. Hrdoňovická 17.04.2019 03.05.2019
Volná místa OKU VŘ - OKÚ - koordinátor Zdravá MČ, A21, asistent OKÚ 15.04.2019 02.05.2019
Výběrové řízení OSVS MČ Praha 4 - konkursní řízení - ředitel ZŠ a MŠ, Praha 4, Sdružení 1080 15.04.2019 24.05.2019
Oznámení OKU EX 01236/18 Dražební vyhláška - elektronická dražba movité věci 12.04.2019 15.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu obecního pozemku KN parc. č. 4127/36 v k. ú. Horní Počernice 12.04.2019 30.04.2019
Jiná oznámení OKU Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 09.04.2019 27.05.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: vyvěšení el. vedení a rekonstrukce sloupů VVN 08.04.2019 24.04.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 6 - 14 08.04.2019 01.06.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 08.04.2019 24.05.2019
Oznámení OKU MČ Praha-Dolní Chabry - výběrové řízení 04.04.2019 26.04.2019
Oznámení OKU Dražební vyhláška – Exekutorský úřad Praha 2 03.04.2019 20.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - nutriční terapeut 01.04.2019 17.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - vnitřní lékařství 01.04.2019 17.05.2019
Výběrové řízení OMH Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na odprodej palivového dřeva 01.04.2019 17.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psycholog ve zdravotnictví 01.04.2019 17.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortodoncie 01.04.2019 17.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2024 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 5 28.03.2019 01.06.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - paliativní péče a všeobecná sestra 25.03.2019 10.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - paliativní medicína 15.03.2019 30.04.2019
Volná místa OKU VŘ - OKÚ - tajemník/tajemnice ÚMČ - prodloužení termínu 14.03.2019 31.05.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 08.03.2019 23.04.2019
Jiná oznámení OKU INFO První zasedání OVK volby do Evropského parlamentu 22.02.2019 27.05.2019
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2018 29.01.2019 17.02.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE CHVZ-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE MVK-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Mš Chodovická-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE DDM-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE KCHP-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020-2021 28.01.2019 31.05.2019
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtové Provizorium 07.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 135 - 139 02.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 81 - 90 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 21 - 30 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 31 - 40 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 121 - 130 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 99 - 112 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená ZMČ Praha 20 - č. 1 - 4 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 113 - 120 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 131 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 41 - 50 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 51 -60 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 61 - 70 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 71 - 80 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 11 - 20 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 1 - 10 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření schválená RMČ Praha 20 - č. 91 - 98 01.01.2019 31.05.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 132, 133, 134 21.12.2018 31.05.2019
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Oznámení OE Oznámení o schválení Závěrečného účtu MČP20 za rok 2017 20.07.2018 01.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Jiná oznámení OE Dům dětí a mláže rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Chvalský zámek- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet v zákl. ukazatelích rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023