Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Horní Počernice 26.10.2020 12.11.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2020/1634 26.10.2020 01.11.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0055 22.10.2020 21.10.2023
Oznámení OZPD Zjišťovací řízení - 520 - Bžeziněves - Satalice 22.10.2020 23.11.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0056 22.10.2020 21.10.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 71 a č. 72 21.10.2020 31.05.2021
Oznámení OKU Omezení úředních hodin od 22.10.2020 21.10.2020 04.11.2020
Oznámení OZOSA Zjištění data úmrtí Milan Fogaš 21.10.2020 23.11.2020
Jiná oznámení OZPD Výzva SSHMP 21.10.2020 21.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0045 20.10.2020 19.10.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 63 až č. 70 19.10.2020 31.05.2021
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: žádost o změnu stavby před dokončením 16.10.2020 02.11.2020
Oznámení OKU bezproudí ulice Chodovická - Fakultní ZŠ 2.11.2020 v době od 8 do 14 hodin 15.10.2020 03.11.2020
Oznámení OKU bezproudí ulice Chodovická - Fakultní ZŠ 25.11.2020 v době od 8 do 14 hodin 15.10.2020 26.11.2020
Oznámení OMH Plán zimní sněhové pohotovosti 2020 - 2021 15.10.2020 16.11.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava - Božanovská x Mezilesí 15.10.2020 02.11.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0058 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0057 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0053 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0050 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0049 15.10.2020 14.10.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: úplná uzavírka ul. Do Čertous (od kuháku po ul. Sezemická) 14.10.2020 30.10.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální pracovník - zástup za MD5 14.10.2020 20.11.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba NN přípojky pro parc.č. 2145/100 v ul. Studnická 14.10.2020 30.10.2020
Volná místa OKU VŘ - tajemník/tajemnice ÚMČ Praha 20-prodloužení 13.10.2020 16.11.2020
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - právník2 13.10.2020 20.11.2020
Oznámení OKU Nařízení HSHMP č. 16/2020 ze dne 12. 10. 2020 12.10.2020 02.11.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 4244/16 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 12.10.2020 29.10.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje h 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje h 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP 02.10.2020 05.11.2020
Jiná oznámení OKU SBÍRKA ZÁKONŮ Č. 158/2020 01.10.2020 02.11.2020
Oznámení OKU Sbírky zákonů č. 158/2020 01.10.2020 31.10.2020
Oznámení OKU Nařízení HSHMP č.15 01.10.2020 31.10.2020
Oznámení OKU Nařízení HSHMP č. 14/2020 ze dne 25. 9. 2020 01.10.2020 31.10.2020
Oznámení OKU Nařízení HSHMP č. 13/2020 ze dne 24. 9. 2020 25.09.2020 31.10.2020
Oznámení OKU Dočasná změna úředních hodin ÚMČ Praha 20 24.09.2020 31.10.2020
Oznámení OKU Nařízení mimořádného opatření HSHMP č. 9 14.09.2020 31.12.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 57 až 62 14.09.2020 31.05.2021
Oznámení OKU Nařízení mimořádného opatření HSHMP č. 8 07.09.2020 31.12.2020
Oznámení OZOSA Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí 04.09.2020 02.11.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 50 až 56 31.08.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 46 a 49 28.07.2020 31.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0028 15.07.2020 14.07.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 44 a 45 14.07.2020 31.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0029 14.07.2020 13.07.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0027 14.07.2020 13.07.2023
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2019 08.07.2020 30.06.2021
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2019 08.07.2020 30.06.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 39 až 43 29.06.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 34 až 38 03.06.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice- rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 32 a č. 33 20.05.2020 31.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0019 18.05.2020 17.05.2023
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/54/11/017794/2019 11.05.2020 12.05.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 24 až č. 31 05.05.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 až č.23 14.04.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 25.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 24.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 8 až 10 23.03.2020 31.05.2021
Oznámení OZOSA Oznámení o ztrátě úředního razítka 13.03.2020 31.12.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 7 10.03.2020 01.04.2021
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2025 04.03.2020 31.03.2021
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2019 23.01.2020 15.02.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0089 - Kickbox klub, z.s. 06.11.2019 05.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0084 - Basketbal Sokol HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0078 - Divadelní sdružení HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0094 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0095 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Jiná oznámení OE Neposeda veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 16.10.2019 17.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0093 - LRS Chvaly, o.p.s. 16.10.2019 15.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2019/0096 02.10.2019 01.10.2022
Jiná oznámení OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404 04.09.2019 05.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP 03.09.2019 02.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0072 - Jachtklub Toušeň, z.s. 12.08.2019 11.08.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0059 - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 31.07.2019 30.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0054 - SKP HoPo 30.07.2019 29.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0055 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0056 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0057 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0058 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0060 - BikeRanch Team z.s. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0062 - TJ Sokol Horní Počernice 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0071 - MHMP 08.07.2019 07.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023