Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OVUR Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Změna stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy 22.06.2018 09.07.2018
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích minmo les-Spolky 20.06.2018 29.06.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4343/6 a KN parc. č. 4343/7 vše v k. ú. Horní Počernice 20.06.2018 09.07.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr výpůjčky 2. NP bud. č. p. 868 o celk. výměře podl. plochy cca 270 m2 v k. ú. Horní Počernice 20.06.2018 09.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - rehabilitační a fyzikální medicína 20.06.2018 03.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - fyzioterapie 20.06.2018 03.08.2018
Oznámení OKU Program zasedání ZMČ č. 29 (25.6.2018) 18.06.2018 26.06.2018
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu ul. Bystrá a ul. U Tabulky 18.06.2018 04.07.2018
Oznámení OVUR Oznámení stavebního záměru: P3 PRAGUE HORNÍ POČERNICE - IV. ETAPA, STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY X 18.06.2018 04.07.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 40 - 50 13.06.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu 13.06.2018 29.06.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ 12.06.2018 27.07.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního r 12.06.2018 16.07.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního r 12.06.2018 02.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 12.06.2018 26.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost 12.06.2018 25.07.2018
Oznámení OE Závěrečný účet MČ P20 08.06.2018 25.06.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dětská kardiologie 08.06.2018 23.07.2018
Oznámení OVUR rozhodnutí - stavební povolení: Prodejna potravin Penny 07.06.2018 25.06.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Pronájem parkoviště v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 06.06.2018 25.06.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví-jednodenní péče 06.06.2018 19.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dětská gynekologie 06.06.2018 19.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - vnitřní lékařství 30.05.2018 12.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - angiologie 30.05.2018 12.07.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče 30.05.2018 12.07.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 34 - 39 30.05.2018 31.12.2018
Volná místa OKU VŘ -OŽOSA - referent - přestupková agenda2 28.05.2018 29.06.2018
Volná místa OKU VŘ - OŽPD - referent(ka)2 28.05.2018 29.06.2018
Oznámení OVUR Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné jednání: umístění stavby "D11" 21.05.2018 29.06.2018
Oznámení OE Rozpočtové opatření schválené ZMČ Praha 20 č. 1 21.05.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 14, č. 29 - 33 18.05.2018 31.12.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - diabetologie a endokrinologie 17.05.2018 28.06.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 17.05.2018 28.06.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie 17.05.2018 28.06.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie 15.05.2018 26.06.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická logopedie 14.05.2018 26.06.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 20 - 28 10.05.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OKU Stanovení počtu podpisů v petici pro nezávislé kandidáty 10.05.2018 31.10.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků 02.05.2018 31.07.2018
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet v zákl. ukazatelích rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Chvalský zámek- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Dům dětí a mláže rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Jiná oznámení OKU Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 20 25.04.2018 31.10.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 12, 13, 15 - 19 18.04.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023 17.04.2018 02.04.2019
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 1 - 11 a č. Provizorium 1 28.03.2018 31.12.2018
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2017 12.02.2018 15.02.2019
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu 11.12.2017 11.12.2018
Oznámení OE Závěrečný účet 2016 04.10.2017 30.06.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023