Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření schválené Radou MČ č. 117, 118, 119, 120 a 121 23.10.2018 31.12.2018
Oznámení OZPD OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - K Odpočinku 23.10.2018 08.11.2018
Oznámení OZPD oznámení spolkům 22.10.2018 31.10.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření ZMČ č. 4 22.10.2018 31.12.2018
Oznámení OZPD oznámení spolkům 18.10.2018 29.10.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 17.10.2018 28.11.2018
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu - NN 5028 17.10.2018 02.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie-jednodenní péče 17.10.2018 28.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie 17.10.2018 28.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dětská gynekologie 17.10.2018 28.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - reprodukční medicína 17.10.2018 28.11.2018
Oznámení OVUR Rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Dopravní zpřístupnění a parkoviště bytových domů Božanovská 17.10.2018 02.11.2018
Jiná oznámení OZOSA VV rozhodnutí 16.10.2018 01.11.2018
Jiná oznámení OZOSA VV rozhodnutí 16.10.2018 01.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 15.10.2018 26.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - tělovýchovné lékařství 15.10.2018 26.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - angiologie 15.10.2018 26.11.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 114, 115, 116 12.10.2018 31.12.2018
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Náchodská, Sychrov 12.10.2018 29.10.2018
Oznámení OKU Přerušení dodávky elektřiny 11.10.2018 29.10.2018
Jiná oznámení OKU Výběrové řízení na referenta/referentku OÚ Květnice 11.10.2018 01.11.2018
Oznámení OKU Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Semily 10.10.2018 26.10.2018
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu - Běchorská 10.10.2018 26.10.2018
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Stanovení vyhrazeného parkovacího místa - ZTP 10.10.2018 26.10.2018
Oznámení OVUR výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: stavba "D11 - MÚK Beranka" 09.10.2018 25.10.2018
Volná místa OKU VŘ - OŽPD - referent(ka) 4 05.10.2018 05.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ergoterapeut 05.10.2018 15.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - odborný fyzioterapeut 05.10.2018 15.11.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 99 až 112 04.10.2018 31.12.2018
Volná místa OKU VŘ - OE - účetní 2 04.10.2018 05.11.2018
Volná místa OKU VŘ - OI - správce informačních a komunikačních technologií 3 03.10.2018 05.11.2018
Oznámení OKU Dokumenty 085 EX 3663/16-227-Usn.nař.dražby nem.,229-Žádost 02.10.2018 04.12.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - fyzioterapie 02.10.2018 13.11.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - rehabilitační a fyzikální medicína 02.10.2018 13.11.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI žádost o zveřejnění - MČ Praha 20 27.09.2018 29.10.2018
Volná místa OKU VŘ - OKÚ - právník v OKÚ 3 26.09.2018 26.10.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelní 24.09.2018 24.10.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útv 24.09.2018 24.10.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - vnitřní lékařství 21.09.2018 02.11.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu nebyt. prostoru určeného k podnikání v I. NP Náchodská č.p. 867 v k. ú. H. Počernice 21.09.2018 31.10.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost 17.09.2018 30.10.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - diabetologie a endokrinologie 11.09.2018 23.10.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu realizace záměru „Oprava slaboproudých rozvodů“ v lokalitě Jívanská 647 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 96 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce komunikace Spojka ulic Božanovská a Machovská" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 95 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Senior fitnes,z.s., Uralská 770/6, 160 00 Praha 6 na projekt „Senioři Prahy 20 v pohybu“ 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 94 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Jachtklub Toušeň, z.s., Na Krétě 27, 250 89, Lázně Toušeň 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/121/40/1752/18 (RO 69), č. RMC/121/49/171761/18 (RO 78) a RMC/121/50/1762/18 (RO 79) ze dne 18.7. 2018 a rozpočtové opatření č. 93 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/121/38/1750/18 (RO 67) a č. RMC/121/47/1759/18 (RO 76) ze dne 18.7. 2018 a rozpočtové opatření č. 92 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 91 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace organizaci Život 90, z.ú., na projekt „Tísňová péče pro občany MČ Praha 20“ 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 90 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace spolku Linka bezpečí, z.s. na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ 20“ 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 89 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci OP Zaměstnanost 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 82 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu MŠMT z OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 88 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu realizace investiční akce „Chodník ul. Ve Žlíbku" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 87 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu realizace služeb souvisejících s řešením problematiky GDPR pro Úřad městské části Praha 20 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - vrácení finančních prostředků poskytnutých MŠMT na akci č. 10347 EU - Místní akční plán vzdělávání Praha 20 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/121/44/1756/18 a č. RMC/121/45/1757/18 ze dne 18.7. 2018 a rozpočtové opatření č. 86 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 97 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 62 - poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace v rámci OP Praha-pól růstu pro ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a pro projekt Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 81 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 79 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Divadelnímu sdružení Horní Počernice na celoroční činnost v roce 2018 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu vlastních zařízení TJ v roce 2018 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části SC Xaverov Horní Počernice, z.s., na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu činnosti Klubu seniorů 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 70 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 69 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na projekt "SKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2 na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2 na sportování dětí a mládeže 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 78 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na projekt "RC MUM jako vícegenerační dům" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 77 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části BikeRanch Teamu z.s., na projekt "BikeTanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy (DPPO) 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – uzavření finančního vypořádání za rok 2017 hl. m. Prahou 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelovéh investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt "Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZŚ Chodovická 2250" 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 61 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci OP Zaměstnanost) 10.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 98 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků v souvislosti s výročím založení republiky 05.09.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OSVS MHMP - Celoměstské programy podpory vzdělávání 23.08.2018 20.11.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Oznámení OE Oznámení o schválení Závěrečného účtu MČP20 za rok 2017 20.07.2018 01.07.2019
Oznámení OE Rozpočtové opatření schválené ZMČ Praha 20 č. 2, 3 04.07.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 51 - 60 04.07.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 40 - 50 13.06.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 34 - 39 30.05.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtové opatření schválené ZMČ Praha 20 č. 1 21.05.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 14, č. 29 - 33 18.05.2018 31.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Jiná oznámení OKU Stanovení počtu podpisů v petici pro nezávislé kandidáty 10.05.2018 31.10.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 20 - 28 10.05.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Dům dětí a mláže rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Chvalský zámek- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet v zákl. ukazatelích rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Jiná oznámení OKU Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 20 25.04.2018 31.10.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 12, 13, 15 - 19 18.04.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023 17.04.2018 02.04.2019
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 1 - 11 a č. Provizorium 1 28.03.2018 31.12.2018
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2017 12.02.2018 15.02.2019
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu 11.12.2017 11.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023