Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Jiná oznámení OKU První zasedání okrskové volební komise 15.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Pozvánka na losování čísel volebních stran 15.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL KSČM a Počerňáci pro Počernice 14.08.2018 08.10.2018
Oznámení OKU Dražební vyhláška 027 EX 00824/17-140 14.08.2018 17.09.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL ANO 2011 14.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL Hnutí občanů Počernic s podporou Piratů 14.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL ODS s podporou nezavislých kandidátů Horní Počernice 14.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL Šance pro Počernice 14.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL SPOLEČNĚ PRO POČERNICE 14.08.2018 08.10.2018
Jiná oznámení OKU Registrace KL Počernice JINAK 14.08.2018 08.10.2018
Oznámení OVUR Rozhodnutí o umístění stavby: žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "D11 - MÚK Beranka" 13.08.2018 29.08.2018
Oznámení OZPD Návrh OOP-přechodná úprava provozu v ul. Mezilesí a parkovišti 09.08.2018 20.08.2018
Oznámení OVUR rozhodnutí - společné rozhodnutí (U+S): Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická 09.08.2018 27.08.2018
Oznámení OZOSA Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 09.08.2018 27.08.2018
Oznámení OZOSA Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 09.08.2018 27.08.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZMČ Prahy 20 08.08.2018 08.10.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje obecního pozemku KN parc. č. 4365/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 08.08.2018 27.08.2018
Jiná oznámení OKU Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva MČ Prahy 20 07.08.2018 08.10.2018
Oznámení OVUR rozhodnutí - společné povolení (U+S): Změna stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného 07.08.2018 23.08.2018
Oznámení OZPD žádost o pokácení 3 ks třešní - ulice Běchorská_6_8_2018 06.08.2018 22.08.2018
Oznámení OZPD oznámení spolkům - žádost o kácení porostu Ribes sanguineum na pozemku 3565/6 k. ú. Horní Počernice 06.08.2018 22.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 03.08.2018 14.09.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - hematologie a transfúzní lékařství 03.08.2018 14.09.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ergoterapeut 03.08.2018 14.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie 01.08.2018 12.09.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 01.08.2018 01.10.2018
Oznámení OKU FÚ - dražební vyhláška 27.07.2018 28.08.2018
Oznámení OKU Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 3 27.07.2018 31.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - adiktologie 25.07.2018 05.09.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie-jednodenní péče 25.07.2018 05.09.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie 24.07.2018 31.08.2018
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 6 - konkursní řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ, Na Dlouhém lánu 43 24.07.2018 06.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Majetkoprávní oznámení OHSI Výběrové řízení na pronájem bytu č. 11 v bytovém domě Jívanská 1744 20.07.2018 07.09.2018
Oznámení OE Oznámení o schválení Závěrečného účtu MČP20 za rok 2017 20.07.2018 01.07.2019
Oznámení OE Rozpočtové opatření schválené ZMČ Praha 20 č. 2, 3 04.07.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 51 - 60 04.07.2018 31.12.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra 04.07.2018 17.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-sestra pro péči a psychiatrii 04.07.2018 17.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 02.07.2018 17.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 02.07.2018 17.08.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - urologie 02.07.2018 17.08.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 40 - 50 13.06.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 34 - 39 30.05.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtové opatření schválené ZMČ Praha 20 č. 1 21.05.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 14, č. 29 - 33 18.05.2018 31.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Jiná oznámení OKU Stanovení počtu podpisů v petici pro nezávislé kandidáty 10.05.2018 31.10.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 20 - 28 10.05.2018 31.12.2018
Jiná oznámení OE Dům dětí a mláže rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Chvalský zámek- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet v zákl. ukazatelích rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská- rozpočet v zákl. ukazatelích na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020 02.05.2018 15.05.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Jiná oznámení OKU Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 20 25.04.2018 31.10.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 12, 13, 15 - 19 18.04.2018 31.12.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023 17.04.2018 02.04.2019
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 1 - 11 a č. Provizorium 1 28.03.2018 31.12.2018
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2017 12.02.2018 15.02.2019
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu 11.12.2017 11.12.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023