Úřední deska

* Dokumenty, které jsou zde vystaveny, jsou současně zobrazovány na interaktivních úředních deskách:
  • na hlavní budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647, 193 21 Horní Počernice - na stěně vedle bezbariérového vchodu do úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
  • na vedlejší budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 635, 193 21 Horní Počernice - na štěně vedle hlavního proskleného vchodu do budovy úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
 (papírové úřední desky již Úřad MČ Praha 20 nevede)

Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.

(OZPD - odbor životního prostředí, OE - odbor ekonomický, OHSI - odbor hospodářské správy a investic, OVUR - odbor výstavby a územního rozvoje, OKU - odbor kanceláře úřadu, OMH - odbor místního hospodářství, OSVŠ - odbor sociálních věcí a školství, OŽOSA- odbor živnostenský a občanskosprávní, OI - odbor informatiky)
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava-BěchorskáxLipí 06.06.2023 23.06.2023
Oznámení OZPD OOP 19a - přechodná úprava provozu: ZUK - liniová stavba - Rožnovská, Sekeřická, Vojická, Běchorská 06.06.2023 23.06.2023
Oznámení OKU Kulturní JIŽNÍ MĚSTO o.p.s - výběrové řízení 06.06.2023 08.06.2023
Oznámení OKU Dokumenty 180 EX 6864/10-111-DV movité věci 06.06.2023 08.08.2023
Oznámení OZOSA oznámení o možnosti převzít písemnost - Herák: OZOSA/26/2022/SVO 06.06.2023 22.06.2023
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ÚR+SP "Stavební úpravy a nástavba rodinného domu č.p. 05.06.2023 21.06.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Zuk-ul. Chodovická a ul. Běluňská-umístění sítě 02.06.2023 19.06.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: ZÚK-vykopové práce-ul. Tlustého 01.06.2023 18.06.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: akce "300 mil zemí českou" 01.06.2023 17.06.2023
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu - Stoliňská 31.05.2023 16.06.2023
Oznámení OZPD OOP - návrh - parkoviště Markupova 31.05.2023 03.07.2023
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení -veřejná vyhláška - náhradní doručení: oznámení změny užívání stavby 31.05.2023 16.06.2023
Oznámení OZPD oznámení o odchytu toulavých koček 30.05.2023 26.06.2023
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2022 29.05.2023 03.07.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - parkoviště pro ZTP - Křovinovo náměstí 26.05.2023 12.06.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 32 až č. 35 roku 2023 26.05.2023 31.05.2024
Oznámení OZPD Zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na ŽP "Zahradní čtvrť Horní Počernice" 26.05.2023 26.06.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 542 v k. ú. Horní Počernice 26.05.2023 13.06.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - liniová stavba - Rožnovská, Sekeřická, Vojická, Běchorská a Sp 25.05.2023 11.06.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: ZUK- Vodafon - Horní Počernice - Běluňská, Chodovická 25.05.2023 11.06.2023
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent územního plánování v OVÚR3 25.05.2023 17.07.2023
Volná místa OKU VŘ - OE - rozpočtář/referent dotací2 24.05.2023 26.06.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/002632/2023 - MHMP 23.05.2023 22.05.2026
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka - zást. 23.05.2023 26.06.2023
Výběrové řízení OSVS Konkursní řízení na funkci ředitele MŠ Tyršovka, Lysinská 184/45, Praha 4 - Modřany 22.05.2023 29.06.2023
Jiná oznámení OHSI Oznámení o vyhlášení elektronické aukce č. EAS/PHA/49/2023 18.05.2023 15.06.2023
Oznámení OVUR Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3205/14 vlny 14 a vyhodnocení vliv 15.05.2023 14.06.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/002515/2023 - MHMP 15.05.2023 14.05.2026
Oznámení OVUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 ÚP SÚ HMP 15.05.2023 14.06.2023
Oznámení OVUR Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3221/14 vlny 14 a VVURÚ 15.05.2023 14.06.2023
Oznámení OVUR Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a VVURU 15.05.2023 26.06.2023
Výběrové řízení OSVS Konkursní řízení na funkci ředitele ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 09.05.2023 09.06.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/002612/2023 - MHMP 04.05.2023 03.05.2026
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č.16 až č. 31 roku 2023 02.05.2023 31.05.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0029 28.04.2023 27.04.2026
Jiná oznámení OZPD Vyvěšení na ÚD - Výzva SSHMP 21.04.2023 26.06.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0022 11.04.2023 10.04.2026
Jiná oznámení OE Schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2023 - úprava 03.04.2023 01.04.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtováopatření č.13 až č. 15 roku 2023 03.04.2023 01.04.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0017 29.03.2023 28.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0015 29.03.2023 28.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0018 27.03.2023 26.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0016 23.03.2023 22.03.2026
Jiná oznámení OE Rozpočtováopatření č. 2 až č. 12 roku 2023 03.03.2023 01.04.2024
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE Chvalský zámek rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet 2023 a střednědobý výhled 2024-2025 13.02.2023 30.04.2024
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2022 23.01.2023 16.02.2024
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE Chvalský zámek Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 18.01.2023 06.06.2023
Jiná oznámení OE Schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2023 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2028 05.01.2023 31.05.2024
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě S/30/2022/0058 12.12.2022 11.12.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0068 06.10.2022 05.10.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0061 06.09.2022 05.09.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0065 02.09.2022 01.09.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0057 28.07.2022 27.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0055 15.07.2022 14.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0052 13.07.2022 12.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0051 13.07.2022 12.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0053 29.06.2022 28.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0047 24.06.2022 23.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0040 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0037 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0038 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0058 20.06.2022 19.06.2025
Jiná oznámení OE Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021 20.06.2022 30.06.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0032 14.06.2022 13.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0041 14.06.2022 13.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0036 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0035 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0045 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0025 07.06.2022 06.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0029 03.06.2022 02.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0031 03.06.2022 02.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0021 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0024 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0017 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0019 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0020 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0028 26.04.2022 25.04.2025
Smlouvy OMH veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SD 29.03.2022 31.03.2025
Oznámení OZOSA Sdělení o místě ukládání oznámení o uložení zásilky pro osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny 18.01.2022 31.12.2035
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0044 08.12.2021 07.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0034 06.12.2021 05.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0043 06.12.2021 05.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0051 03.12.2021 02.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0038 02.12.2021 01.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0048 30.11.2021 29.11.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0056 29.11.2021 28.11.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0042 27.10.2021 26.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0032 19.10.2021 18.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0035 12.10.2021 11.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0037 11.10.2021 10.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0036 11.10.2021 10.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2021/0020 21.05.2021 20.05.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2021/0019 13.05.2021 12.05.2024
Smlouvy OMH veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na SD Chvalkovická 11.02.2021 12.02.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0078 05.01.2021 04.01.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0071 16.12.2020 15.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0079 16.12.2020 15.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0083 10.12.2020 09.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0063 06.11.2020 05.11.2023
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2020/1634 26.10.2020 01.11.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0056 22.10.2020 21.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0055 22.10.2020 21.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0045 20.10.2020 19.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0049 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0050 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0053 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0057 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0058 15.10.2020 14.10.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0028 15.07.2020 14.07.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0027 14.07.2020 13.07.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0029 14.07.2020 13.07.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023