Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OKU Svolání 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 14.06.2019 25.06.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Zvláštní užívíní pozemní komunikace ul. Ledkovská 14.06.2019 01.07.2019
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 5 - konkursní řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 14.06.2019 22.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 14.06.2019 26.07.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 58 12.06.2019 01.06.2020
Volná místa OKU Výběrové řízení - Vedoucí oddělení kontroly a registrace agendy živnostenské v OŽOSA 12.06.2019 27.06.2019
Volná místa OKU Výběrové řízení - referent v OMH 12.06.2019 27.06.2019
Oznámení OVUR oznámení podání námitek, uplatnění výhrady stavebníkovi: P3 PRAGUE HORNÍ POČERNICE - IV. ETAPA, STAV 12.06.2019 28.06.2019
Oznámení OVUR rozhodnutí o umístění stavby: "Výstavba Bílý vrch" 11.06.2019 27.06.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Ratibořická, Jívanská, Lipí - pokládka HDPE 11.06.2019 27.06.2019
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2018 10.06.2019 25.06.2019
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2018 10.06.2019 25.06.2019
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2018 10.06.2019 25.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2 v k. ú. Horní Počernice 10.06.2019 28.06.2019
Oznámení OZPD OOP 19a - návrh přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání pozemní komunikace ul.Votuzská 10.06.2019 26.06.2019
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 12 - konkursní řízení - ředitel MŠ Tyršovka v Praze 12 07.06.2019 28.06.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci ul. Mezilesí 06.06.2019 24.06.2019
Oznámení OZPD Veřejná vyhláška - uložení povinnosti: vrak - Jizbická - Škoda Felicie 04.06.2019 20.06.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - rehabilitační a fyzikální medicína 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ergoterapeut 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - fyzioterapie 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-sestra pro péči v psychiatrii 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická logopedie 03.06.2019 16.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - nutriční terapeut 03.06.2019 16.07.2019
Oznámení OKU Přerušení dodávky elektřiny 20.6.2019 31.05.2019 21.06.2019
Oznámení OKU Exekutorský úřad Klatovy č.j. 120 EX 54038/10-292-Další draž. jednání,293 31.05.2019 29.08.2019
Oznámení OZPD Veřejná vyhláška - uložení povinnosti: vrak - Jizbická - Škoda Pick Up 31.05.2019 17.06.2019
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celomě 31.05.2019 04.07.2019
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky význa 31.05.2019 04.07.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 54 až 57 27.05.2019 01.06.2020
Oznámení OZPD loznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záěmr "Klánovická spojka" 27.05.2019 27.06.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 27.05.2019 08.07.2019
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu 23.05.2019 28.06.2019
Oznámení OKU Obec Šestajovice - výběrové řízení 23.05.2019 21.06.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření ZMČ č. 1, 2, 4, 5, 6 22.05.2019 01.06.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - urologie 21.05.2019 01.07.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - revmatologie 21.05.2019 01.07.2019
Oznámení OKU Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, 027 EX 00878/18-044 dražební vyhláška 21.05.2019 24.06.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 20.05.2019 28.06.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 51 až 53 16.05.2019 01.06.2020
Volná místa OKU VŘ - OI - správce informačních a komunikačních technologií 15.05.2019 28.06.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 13.05.2019 21.06.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 a č.21 až 40 a č. 42 až 50 07.05.2019 01.06.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - anesteziologie a intenzivní medicína 06.05.2019 18.06.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - algeziologie 06.05.2019 18.06.2019
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 16 - 20 25.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 6 - 14 08.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 5 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2024 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2018 29.01.2019 17.02.2020
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Oznámení OE Oznámení o schválení Závěrečného účtu MČP20 za rok 2017 20.07.2018 01.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023