Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 19.02.2018 06.04.2018
Oznámení OVUR 4: Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního 19.02.2018 04.04.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 19.02.2018 14.03.2018
Výběrové řízení OSVS Městská část Praha 5 - konkurzní řízení - ředitel(ka) MŠ Praha 5-Barrandov, Kurandové 669 19.02.2018 16.03.2018
Oznámení OKU Program zasedání ZMČ č. 24 (26.2.2018) 19.02.2018 27.02.2018
Oznámení OZPD stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu v ul. Komárovská x Jizbická 16.02.2018 05.03.2018
Oznámení OZPD Koncepce "Operační program Praha - pól růstu" - zahájení zjišťovacího řízení 15.02.2018 05.03.2018
Jiná oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 12.02.2018 21.02.2018
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 12.02.2018 21.02.2018
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2017 12.02.2018 15.02.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 09.02.2018 22.03.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortodoncie 09.02.2018 22.03.2018
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu bytu č. 11, Dobšická 1742, Praha 9 - Horní Počernice 07.02.2018 23.03.2018
Oznámení OVUR Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: žádost o změnu stavby před dokončením 06.02.2018 22.02.2018
Výběrové řízení OSVS Městská část Praha-Újezd - výběrové řízení - hlavní pokladní 05.02.2018 05.03.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 92 - 109 05.02.2018 02.04.2018
Oznámení OE Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018 02.02.2018 27.02.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 02.02.2018 30.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie 01.02.2018 14.03.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 01.02.2018 14.03.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 01.02.2018 14.03.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - algeziologie 31.01.2018 14.03.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody 31.01.2018 14.03.2018
Volná místa OKU Výběrové řízení - vedoucí odboru kanceláře úřadu 31.01.2018 28.02.2018
Jiná oznámení OKU Konkurzní řízení - Mateřská škola Praha 10, Za Nadýmačem 927 - ředitel(ka) 29.01.2018 28.02.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie 25.01.2018 07.03.2018
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 11.01.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 09.01.2018 30.04.2018
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 04.01.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE Chvalský zámek Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 04.01.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 20.12.2017 30.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 18.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 18.12.2017 30.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 81 - 85 12.12.2017 02.04.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu 11.12.2017 11.12.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 91 11.12.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 86 - 90 04.12.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 75 - 80 23.10.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 72 - 74 10.10.2017 02.04.2018
Oznámení OE Závěrečný účet 2016 04.10.2017 30.06.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 67 - 71 22.09.2017 02.04.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 65 - 66 01.09.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 59 - 64 24.08.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schváleným RMČ Praha 20 č. 51 - 58 01.08.2017 30.03.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatřeních schvalovaných RMČ Praha 20 č. 40 - 50 28.06.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schvalovaných Radou městské části č. 35 - 39 09.06.2017 02.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění rozpočtových opatření schválených na RMČ dne 23.5.2017 č. 27 -34 24.05.2017 30.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění schválený rozpočtových opatřeních schvalovaných ZMČ Praha 20 č. 2 - 5 23.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 22.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 25 a 26 na rok 2017 10.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ na rok 2017 č. 16 -24 05.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 20.03.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtového opatření schvalovaného ZMČ na rok 2017 č. 1 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 1-9 20.03.2017 28.02.2018
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023