Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2019 05.06.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2019 05.06.2020 30.06.2020
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Chvalce 03.06.2020 19.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 34 až 38 03.06.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu s uzavírkou a objížďkou, ul. č. NN4142 (ČM P+R) 02.06.2020 18.06.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice- rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Oznámení OZPD OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci u 01.06.2020 17.06.2020
Oznámení OZPD OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích 01.06.2020 17.06.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba vodovodní přípojky pro park "Houslový klíč" - Češov 29.05.2020 15.06.2020
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy provozu na ul. V Lukách 29.05.2020 15.06.2020
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): zateplení bytového domu č.p. 2334 a 2335 na pozemcíc 29.05.2020 15.06.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - pečovatel/ka 28.05.2020 12.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP 26.05.2020 01.07.2020
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 21 - konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Sluníčko, Polesná 1690 21.05.2020 19.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 32 a č. 33 20.05.2020 31.05.2021
Oznámení OVUR oznámení - kontrolní prohlídka, vlastník: Kontrolní prohlídka - stavba č. p. 16 20.05.2020 05.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: snížení zatížitelnosti mostu Na Svěcence 20.05.2020 05.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: rozhodnutí - stavební povolení: "Park u Čeňku III. etapa - komunikace, k.ú. D 19.05.2020 04.06.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní Počernice 18.05.2020 03.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0019 18.05.2020 17.05.2023
Oznámení OKU Svolání 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 15.05.2020 26.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP 15.05.2020 10.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení konání nového veřejného projednání změn vlny 17 15.05.2020 10.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 12 15.05.2020 03.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úp 15.05.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu- v ul. Mezilesí před č.p. 721/1 13.05.2020 29.05.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/54/11/017794/2019 11.05.2020 12.05.2023
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 5 - konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115 11.05.2020 17.06.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální prac. - zástup za MD 05.05.2020 05.06.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - správce DPS2 05.05.2020 05.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 24 až č. 31 05.05.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Roberta Fanty proti rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 23. října 20... 04.05.2020 20.05.2020
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 15.5.2020 od 8 - 13 hod. 28.04.2020 18.05.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení konání veřejného projednání změny Z 3164 vlny 12 27.04.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Veřejná vyhláška 27.04.2020 28.05.2020
Oznámení OZOSA Žádost o vyvěšení nařízení na úřední desce - Tržní řád 22.04.2020 25.05.2020
Oznámení OZPD sdělení - posuzování záměru "Nový Zeleneč" na životní prostředí 21.04.2020 22.05.2020
Oznámení OKU Magistrát města Kladno - Veřejné vyhláška k HPS 2017 17.04.2020 18.05.2020
Oznámení OZPD rekonstrukce silnice II/611 - Poděbradská 15.04.2020 01.05.2020
Oznámení OKU Veřejná vyhláška FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 15.04.2020 18.05.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 až č.23 14.04.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 25.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 24.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 8 až 10 23.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora - školy pro děti 18.03.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora ze dne 16.3.2020 17.03.2020 30.06.2020
Oznámení OZOSA Oznámení o ztrátě úředního razítka 13.03.2020 31.12.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 7 10.03.2020 01.04.2021
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2025 04.03.2020 31.03.2021
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2019 23.01.2020 15.02.2021
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců - Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek -Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Mš Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 121 až 131 10.01.2020 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 112 - RO č. 120 25.11.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0089 - Kickbox klub, z.s. 06.11.2019 05.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0095 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0094 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0078 - Divadelní sdružení HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0084 - Basketbal Sokol HP 04.11.2019 03.11.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 103 - 111 29.10.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0093 - LRS Chvaly, o.p.s. 16.10.2019 15.10.2022
Jiná oznámení OE Neposeda veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 16.10.2019 17.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2019/0096 02.10.2019 01.10.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 92 - 102 30.09.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 89 až 91 17.09.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404 04.09.2019 05.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP 03.09.2019 02.09.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 83 - 88 23.08.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0072 - Jachtklub Toušeň, z.s. 12.08.2019 11.08.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0059 - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 31.07.2019 30.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0054 - SKP HoPo 30.07.2019 29.07.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 67 - 82 24.07.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0055 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0056 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0057 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0058 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0060 - BikeRanch Team z.s. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0062 - TJ Sokol Horní Počernice 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0071 - MHMP 08.07.2019 07.07.2022
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 59 až 66 27.06.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 58 12.06.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 54 až 57 27.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření ZMČ č. 1, 2, 4, 5, 6 22.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 51 až 53 16.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 a č.21 až 40 a č. 42 až 50 07.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 16 - 20 25.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 6 - 14 08.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 5 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2024 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023