Úřední deska

* Dokumenty, které jsou zde vystaveny, jsou současně zobrazovány na interaktivních úředních deskách:
  • na hlavní budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647, 193 21 Horní Počernice - na stěně vedle bezbariérového vchodu do úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
  • na vedlejší budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 635, 193 21 Horní Počernice - na štěně vedle hlavního proskleného vchodu do budovy úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
 (papírové úřední desky již Úřad MČ Praha 20 nevede)

Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.

(OZPD - odbor životního prostředí, OE - odbor ekonomický, OHSI - odbor hospodářské správy a investic, OVUR - odbor výstavby a územního rozvoje, OKU - odbor kanceláře úřadu, OMH - odbor místního hospodářství, OSVŠ - odbor sociálních věcí a školství, OŽOSA- odbor živnostenský a občanskosprávní, OI - odbor informatiky)
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0081 24.06.2024 23.06.2027
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - ul. Mezi úvozy (pokládka kabelů) 24.06.2024 11.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0079 21.06.2024 20.06.2027
Volná místa OKU VŘ - OE - rozpočtář/referent dotací 21.06.2024 22.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0047 21.06.2024 20.06.2027
Jiná oznámení OE Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2023 21.06.2024 30.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha č. 20 S/30/2024/0085 20.06.2024 19.06.2027
Výběrové řízení OHSI Záměr pronájmu bytu č. 8 na adrese Dobšická 1741 v Praze – Horních Počernicích 20.06.2024 09.08.2024
Oznámení OZPD VYZVA-k odstranění vozidla z pozemní komunikace 20.06.2024 22.08.2024
Oznámení OKU vyjádření - plnírna PB Satalice 20.06.2024 22.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0073 19.06.2024 18.06.2027
Oznámení OZPD OOP - místní úprava provozu: OOP - Stanovení místní úpravy - 2x parkoviště při ul. U Tabulky 19.06.2024 06.07.2024
Volná místa OKU VŘ - OŽPD - referent dopravněsprávních činností 19.06.2024 19.07.2024
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referát územního plánovánu v OVÚR 19.06.2024 19.07.2024
Jiná oznámení OVUR rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 1416, při ulici Spoje 18.06.2024 04.07.2024
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: ZUK-chodník v ul. Náchodská, ul. Tlustého, ul. Třebešovská 18.06.2024 05.07.2024
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: MÚP-etapa 0013, ul. Božanovská-2 část 18.06.2024 20.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 22 - č. 29 z roku 2024 17.06.2024 30.06.2025
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu-prodloužení termínu 14.06.2024 01.07.2024
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní Počernice 14.06.2024 01.07.2024
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní Počernice 2025-2027 14.06.2024 01.07.2024
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Uzavírka účelové komunikace ul. Do Čertous - výkopové práce 13.06.2024 30.06.2024
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy na ul. Třebešovská (ZTP) 12.06.2024 15.07.2024
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Třebešovská, Hrdoňovická 12.06.2024 01.07.2024
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - liniová stavba PRE - 2.etapa 4. fáze 11.06.2024 28.06.2024
Oznámení OHSI A U K Č N Í V Y H L Á Š K A Č . E A S / P H A / 3 4 / 2 0 2 4 11.06.2024 26.06.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0084 10.06.2024 09.06.2027
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu (prodloužení): ZUK - ul. Mezi úvozy (pokládka kabelů) 07.06.2024 24.06.2024
Jiná oznámení OZPD Vyvěšení na ÚD - Výzva k odstranění vozidla z ul. Jizbická 03.06.2024 06.08.2024
Oznámení OKU Přerušení dodávky elektřiny - ul. Šplechnerova 03.06.2024 03.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 20 - č. 21 z roku 2024 03.06.2024 30.06.2025
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu (K Tabulce x U Tabulky) + zneveř 31.05.2024 02.07.2024
Oznámení OVUR Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3282 vlny 18 ÚP SÚ HMP 31.05.2024 18.07.2024
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy na ul. Slatiňanská 30.05.2024 01.07.2024
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úpravu-stavby č.3295 TV Horní Počernice-V Slavětín 30.05.2024 01.07.2024
Oznámení OZPD Dopravní značení Náchodská 30.05.2024 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0076 29.05.2024 28.05.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0077 29.05.2024 28.05.2027
Oznámení OZPD EIA "D11 rozšíření odpočívky Beranka - vpravo (km2,8)" 27.05.2024 27.06.2024
Oznámení OZPD Nívrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu-ul. Jeřická před č.p. 1436/14-přesu 27.05.2024 28.06.2024
Oznámení OVUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP 27.05.2024 25.06.2024
Oznámení OVUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR HMP a VVURÚ 24.05.2024 03.07.2024
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2023 23.05.2024 01.07.2024
Oznámení OVUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udrži 21.05.2024 26.06.2024
Oznámení OVUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP 21.05.2024 26.06.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0038 15.05.2024 14.05.2027
Jiná oznámení OZOSA Volby do Evropského parlamentu 2024 - Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí 10.05.2024 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0065 09.05.2024 08.05.2027
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 14 - č. 19 z roku 2024 07.05.2024 31.03.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0061 30.04.2024 29.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0037 29.04.2024 28.04.2027
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 13 z roku 2024 26.04.2024 31.03.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0066 26.04.2024 25.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0063 25.04.2024 24.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0064 25.04.2024 24.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0052 25.04.2024 24.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0059 17.04.2024 16.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0045 16.04.2024 15.04.2027
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/003144/2024 10.04.2024 09.04.2027
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 6 - č. 12 z roku 2024 08.04.2024 31.03.2025
Jiná oznámení OSVS Projekt MAP IV vzdělávání MČ Praha 20 04.04.2024 31.08.2025
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže rozpočet 2024 a střednědobý výhled 202-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE Chvalský zámek rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2026 03.04.2024 30.04.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2024/0040 20.03.2024 19.03.2027
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 3 - č. 5 z roku 2024 08.03.2024 31.03.2025
Oznámení OZPD vyhlášení nálezu berana 05.03.2024 04.07.2024
Jiná oznámení OZOSA VOLBY EP 2024 - stanovení počtu členů volební komise 01.03.2024 01.07.2024
Jiná oznámení OZOSA Volby EP 2024 - Informace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků 01.03.2024 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 1 - č. 2 z roku 2024 09.02.2024 31.03.2025
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2024 a střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2029 06.02.2024 31.03.2025
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2023 23.01.2024 16.02.2025
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 72 - č. 75 z roku 2023 16.01.2024 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 59 - č. 71 z roku 2023 20.12.2023 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0078 05.12.2023 04.12.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0079 05.12.2023 04.12.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0080 05.12.2023 04.12.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0090 01.12.2023 30.11.2026
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 54 + č. 58 z roku 2023 09.11.2023 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 48 + č. 53 z roku 2023 25.09.2023 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0059 21.09.2023 20.09.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0019 21.09.2023 20.09.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0057 21.09.2023 20.09.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0058 21.09.2023 20.09.2026
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 46 + č. 47 z roku 2023 01.09.2023 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 38 z roku 2023 14.08.2023 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 42 - č. 45 z roku 2023 14.08.2023 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 37, č. z roku 2023 04.08.2023 01.07.2024
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 39 - č. 41 z roku 2023 04.08.2023 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0037 27.06.2023 26.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0034 26.06.2023 25.06.2026
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 36 z roku 2023 23.06.2023 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0032 21.06.2023 22.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0033 21.06.2023 20.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0049 21.06.2023 20.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0042 21.06.2023 20.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0043 21.06.2023 20.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0040 21.06.2023 20.06.2026
Jiná oznámení OE Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2022 20.06.2023 01.07.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0030 20.06.2023 19.06.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/002632/2023 - MHMP 23.05.2023 22.05.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/002515/2023 - MHMP 15.05.2023 14.05.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/002612/2023 - MHMP 04.05.2023 03.05.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0029 28.04.2023 27.04.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0022 11.04.2023 10.04.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0017 29.03.2023 28.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0015 29.03.2023 28.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0018 27.03.2023 26.03.2026
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2023/0016 23.03.2023 22.03.2026
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě S/30/2022/0058 12.12.2022 11.12.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0068 06.10.2022 05.10.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0061 06.09.2022 05.09.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0065 02.09.2022 01.09.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0057 28.07.2022 27.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0055 15.07.2022 14.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0052 13.07.2022 12.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0051 13.07.2022 12.07.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0053 29.06.2022 28.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0047 24.06.2022 23.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0040 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0037 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0038 22.06.2022 21.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0058 20.06.2022 19.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0032 14.06.2022 13.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0041 14.06.2022 13.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0036 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0035 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0045 09.06.2022 08.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0025 07.06.2022 06.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0029 03.06.2022 02.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0031 03.06.2022 02.06.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0021 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0024 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0017 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0019 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0020 23.05.2022 22.05.2025
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - S/30/2022/0028 26.04.2022 25.04.2025
Smlouvy OMH veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SD 29.03.2022 31.03.2025
Oznámení OZOSA Sdělení o místě ukládání oznámení o uložení zásilky pro osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny 18.01.2022 31.12.2035
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0044 08.12.2021 07.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0034 06.12.2021 05.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0043 06.12.2021 05.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0051 03.12.2021 02.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0038 02.12.2021 01.12.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0048 30.11.2021 29.11.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0056 29.11.2021 28.11.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0042 27.10.2021 26.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0032 19.10.2021 18.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0035 12.10.2021 11.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0037 11.10.2021 10.10.2024
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2021/0036 11.10.2021 10.10.2024