Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 89 až 91 17.09.2019 01.06.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie 13.09.2019 24.10.2019
Oznámení OKU Svolání 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 13.09.2019 24.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie-jednodenní péče 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - chirurgie 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - chirurgie-jednodenní péče 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - urologie 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortodoncie 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - reprodukční medicína 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku-jednodenní péče 12.09.2019 24.10.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 12.09.2019 24.10.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce komunikace Božanovská 12.09.2019 30.09.2019
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení -rozhodnutí o umístění stavby - oplocení ul. Chodovická 11.09.2019 27.09.2019
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - 1 borovice Božanovská čp.67 11.09.2019 20.09.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu:NN 4155 11.09.2019 27.09.2019
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - 1 borovice Chodovická 09.09.2019 18.09.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Božanovská 09.09.2019 25.09.2019
Volná místa OKU VŘ - OŽOSA - referent kontroly agendy živnostenské 09.09.2019 25.09.2019
Volná místa OKU VŘ - OŽOSA - vedoucí odd. kontroly a registrace agendy živnostenské 09.09.2019 25.09.2019
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD - psycholog 09.09.2019 25.09.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-Stoliňská-kanalizační a vodovodní přípojka 09.09.2019 25.09.2019
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn Ú 06.09.2019 09.10.2019
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP 06.09.2019 02.10.2019
Jiná oznámení OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404 04.09.2019 05.09.2022
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území -"Psí hřiště Čuřinka" 04.09.2019 20.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - angiologie 04.09.2019 15.10.2019
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-uložení kabelu VN-U Jeslí,Chodovická,Ratibořická, Komárovská 03.09.2019 19.09.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP 03.09.2019 02.09.2022
Oznámení OZPD OOP-MHMP-místní úprava provozu-Náchodská 02.09.2019 18.09.2019
Oznámení OKU Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 3 02.09.2019 26.09.2019
Jiná oznámení OSVS Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020 29.08.2019 26.11.2019
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu 29.08.2019 30.09.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 83 - 88 23.08.2019 01.06.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: oznámení o projednávání návrhu změn vlny 18 ÚP SÚ HMP + CD 20.08.2019 19.09.2019
Oznámení OKU 220 EX 14506/14-12-EP nemov.,162-Usn.nař.dražby nem.,164-Žádost 20.08.2019 22.10.2019
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Opravný dopis oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 19.08.2019 19.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 16.08.2019 26.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie 16.08.2019 26.09.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0072 - Jachtklub Toušeň, z.s. 12.08.2019 11.08.2022
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie 09.08.2019 20.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 09.08.2019 20.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - kardiologie 08.08.2019 19.09.2019
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie 08.08.2019 19.09.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0059 - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 31.07.2019 30.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0054 - SKP HoPo 30.07.2019 29.07.2022
Oznámení OKU 220 EX 3663/16-295-Usn.nař.dražby nem.,297-Žádost 30.07.2019 01.10.2019
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 67 - 82 24.07.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0055 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0056 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0057 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0058 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0060 - BikeRanch Team z.s. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0062 - TJ Sokol Horní Počernice 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0071 - MHMP 08.07.2019 07.07.2022
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 59 až 66 27.06.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 58 12.06.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 54 až 57 27.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření ZMČ č. 1, 2, 4, 5, 6 22.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 51 až 53 16.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 a č.21 až 40 a č. 42 až 50 07.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 16 - 20 25.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 6 - 14 08.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2024 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 5 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2018 29.01.2019 17.02.2020
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023