Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 12, 13, 15 - 19 18.04.2018 31.12.2018
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - sociální pracovník OSPOD (MD) 18.04.2018 03.05.2018
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Olomoucká 17.04.2018 01.05.2018
Oznámení OVUR Oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP a VVURÚ 17.04.2018 11.06.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Pronájem parkoviště v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počerniec, obec Praha 17.04.2018 04.05.2018
Oznámení OVUR Vyjádření k odvolání - zaslání odvolání: žádost o změnu stavby před dokončením 17.04.2018 03.05.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023 17.04.2018 02.04.2019
Jiná oznámení OZPD opravné R 16.04.2018 02.05.2018
Oznámení OKU Program zasedání ZMČ č. 27 (23.4.2018) 16.04.2018 24.04.2018
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 12 - konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Tyršovka 13.04.2018 04.06.2018
Oznámení OZPD Oznámení Spolky-kácení dřevin rostoucích mimo les 13.04.2018 23.04.2018
Volná místa OKU VŘ - OE - účetní v OE 12.04.2018 30.04.2018
Volná místa OKU VŘ - OE - rozpočtář3 12.04.2018 15.05.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu bytu č. 10 v bytovém domě Jívanská 1743, Praha 9 - Horní Počernice 12.04.2018 31.05.2018
Oznámení OZPD R změnu stavby před dokončením 12.04.2018 30.04.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2838/00 ÚP SÚ HMP (3 varianty) a VVUR 09.04.2018 25.05.2018
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu ul. Khodlova 09.04.2018 25.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurochirurgie 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - tělovýchovné lékařství 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - hematologie a transfúzní lékařství-laboratoř 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická biochemie-laboratoř 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - lékařská mikrobiologie-laboratoř 09.04.2018 22.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - revmatologie 09.04.2018 22.05.2018
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu: Ve Žlíbku 09.04.2018 25.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost 06.04.2018 21.05.2018
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu3 05.04.2018 04.05.2018
Volná místa OKU VŘ - sdílený rodilý mluvčí AJ pro ZŠ 05.04.2018 07.05.2018
Volná místa OKU VŘ - sdílený logoped(ka) pro MŠ 05.04.2018 07.05.2018
Volná místa OKU VŘ - OŽPD - referent(ka) 03.04.2018 30.04.2018
Oznámení OZPD EIA - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. 03.04.2018 24.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče 29.03.2018 15.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie 28.03.2018 14.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - vnitřní lékařství 28.03.2018 14.05.2018
Oznámení OE Rozpočtová opatření schválená RMČ Praha 20 č. 1 - 11 a č. Provizorium 1 28.03.2018 31.12.2018
Oznámení OKU Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška 27.03.2018 25.04.2018
Oznámení OKU Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška 27.03.2018 25.04.2018
Oznámení OKU Exekutorský úřad Praha 7 - veřejná vyhláška 27.03.2018 25.04.2018
Jiná oznámení OZPD Vyvěšení na ÚD na 30-Informace Magistrátu hl.města Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2018 27.03.2018 27.04.2018
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP 26.03.2018 25.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie 26.03.2018 14.05.2018
Volná místa OKU VŘ - EO - vedoucí EO 3 23.03.2018 24.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - kardiologie 23.03.2018 09.05.2018
Oznámení OVUR veřejná vyhláška - oznámení: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav 23.03.2018 10.05.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - oftalmologie 13.03.2018 25.04.2018
Oznámení OKU Dražební vyhláška, soudní exekutor JUDr. Suchánek Milan, Dokumenty 085 EX 3663/16-175 12.03.2018 29.05.2018
Oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2017 12.02.2018 15.02.2019
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 02.02.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 11.01.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 09.01.2018 30.04.2018
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Jiná oznámení OE Chvalský zámek Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 04.01.2018 30.04.2018
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020 04.01.2018 30.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 20.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 19.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE KC Horní Počernice Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 18.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická Návrh rozpočtu v základních ukazatelích 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 18.12.2017 30.04.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu 11.12.2017 11.12.2018
Oznámení OE Závěrečný účet 2016 04.10.2017 30.06.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Oznámení OE Zveřejnění rozpočtových opatření schválených na RMČ dne 23.5.2017 č. 27 -34 24.05.2017 30.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023