Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka ul. Lipí - začátek školního roku 12.08.2020 28.08.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka NN 4142 - přepojení IS, úprava komunikace 12.08.2020 28.08.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: zadost o vydani rozhodnuti o zvlastni uzivani pozemni komunikace 12.08.2020 28.08.2020
Oznámení OZPD OOP - Vyhrazeného parkovací místo pro osobu ZTP - ul. č. NN4164 11.08.2020 27.08.2020
Oznámení OZPD OOP - Vyhrazené parkovací místo pro osobu ZTP - ul. Ruprechtická 11.08.2020 27.08.2020
Oznámení OZPD OOP-MHMP-přechodná úprava provozu 10.08.2020 26.08.2020
Oznámení OZPD Informace o oznámení koncepce_Program zlepšování kvality ovzduší Praha 05.08.2020 26.08.2020
Výběrové řízení OKU Městská část Praha 21 - výběrové řízení na post vedoucího OŽPD 04.08.2020 10.09.2020
Oznámení OVUR rozhodnutí - společné povolení (U+S): zateplení bytového domu č.p. 2334 a 2335 na pozemcích parc. č 04.08.2020 20.08.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu ul. Štverákova 03.08.2020 19.08.2020
Oznámení OZPD OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Češovská, Jizbická 03.08.2020 19.08.2020
Oznámení OZOSA Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České r 03.08.2020 15.10.2020
Jiná oznámení OKU Žádost o zveřejnění dražební vyhlášky č. 1153-EDD/20 na úřední desce 31.07.2020 31.08.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická 30.07.2020 17.08.2020
Jiná oznámení OKU Nařízení a mimořádná opaření hygienické stanice - covid-19 28.07.2020 28.08.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 46 a 49 28.07.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - bezpečnost dětí před ZŠ Stoliňská 28.07.2020 13.08.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - bezpečnost dětí před ZŠ Chodovick 28.07.2020 13.08.2020
Jiná oznámení OKU Nařízení HSHMP 26.07.2020 26.08.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 24.07.2020 10.08.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: kulturní akce "Zahájení 15. divadelní sezóny" 21.07.2020 06.08.2020
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu: uzavírka NN 4142 - přeložka IS 20.07.2020 05.08.2020
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy - parkoviště pro osobu ZTP ul. Lhotská 17.07.2020 03.08.2020
Oznámení OZPD OOP - místní úprava provozu - ul. V Lukách 17.07.2020 03.08.2020
Oznámení OZOSA Informace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Sená 17.07.2020 12.10.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Parkovací místo ZTP - Třebešovská 16.07.2020 03.08.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0028 15.07.2020 14.07.2023
Jiná oznámení OKU Usnesení o odročení dražby 041EX 267/17-111 15.07.2020 31.07.2020
Výběrové řízení OKU Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správce DPS v OSVŠ 14.07.2020 14.08.2020
Výběrové řízení OKU Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník pro SPOD v OSVŠ - zástup za MD 14.07.2020 14.08.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 44 a 45 14.07.2020 31.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0029 14.07.2020 13.07.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0027 14.07.2020 13.07.2023
Oznámení OKU Svolání 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 14.07.2020 23.07.2020
Oznámení OVUR oznámení stavebního záměru: P3 PRAGUE HORNÍ POČERNICE - IV. ETAPA, STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY X (nájemní j 13.07.2020 29.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje h 13.07.2020 07.08.2020
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Praha 14- Černý Most, RS 9450 P3 Park-kVN, kNN, opto-III.et 09.07.2020 27.07.2020
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2019 08.07.2020 30.06.2021
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2019 08.07.2020 30.06.2021
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická 08.07.2020 24.07.2020
Oznámení OZPD rozhodnutí - uložení povinnosti: vrak - Domkovská - BL08HVZ 08.07.2020 24.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Chvalce 03.07.2020 20.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bříšťanská 02.07.2020 20.07.2020
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Obchodní 02.07.2020 10.07.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu - Božanovská, Komárovská 01.07.2020 17.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 30.06.2020 16.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 30.06.2020 16.07.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice C 30.06.2020 16.07.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu budovy bez čp/če, umístěné na pozemku KN parc. č. 1987/10 v k. ú. Horní Počernice 29.06.2020 15.07.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 v k.ú. H. Počernice 29.06.2020 15.07.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu neb. prostor umístěných v pavilonu A a B budovy FZŠ Chodovická č.p. 2250 29.06.2020 15.07.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 39 až 43 29.06.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka NN 4142 - přeložka IS 26.06.2020 13.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště pro ZTP veřejná účelová komunikace č. NN4164 25.06.2020 13.07.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - pečovatel/ka2 24.06.2020 20.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP 24.06.2020 21.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP 24.06.2020 21.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP 24.06.2020 21.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka - frézování - NN 4142 23.06.2020 09.07.2020
Jiná oznámení OE Dražební vyhláška 23.06.2020 09.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 ÚP SÚ 23.06.2020 07.08.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP 23.06.2020 23.07.2020
Oznámení OKU Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny 22.06.2020 10.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úp 22.06.2020 07.08.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: doplnění DZ - odstavná ploch ul. Ve Žlíbku 19.06.2020 06.07.2020
Oznámení OVUR výzva - zjednání nápravy závady: Kontrolní prohlídka - stavba č. p. 16 19.06.2020 06.07.2020
Oznámení OKU Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Bártlová 17.06.2020 25.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úpravana provozu v ul. Ve Žlíbku - přechod pro chodce 17.06.2020 03.07.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr snížení nájmu NP k podnikání v objektu na adrese Náchodská č.p. 868 v k. ú. Horní Počernice 16.06.2020 03.07.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr snížení nájmu NP k podnikání v objektu na adrese Náchodská č.p. 868 v k. ú. Horní Počernice 16.06.2020 03.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Změny ÚP SÚ HMP vlny 10 s VVURÚ - Návrh 16.06.2020 27.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP 16.06.2020 27.07.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav 16.06.2020 15.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava Chodovická x Ratibořická x U Jeslí 16.06.2020 02.07.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 16.06.2020 29.06.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - sdílený logoped(ka) 15.06.2020 31.07.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální pracovník - zástup za MD4 12.06.2020 13.07.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - správce DPS5 12.06.2020 13.07.2020
Oznámení OKU Svolání 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 12.06.2020 23.06.2020
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - stanoviska: připojení bodů TMCZ 2019 Praha 20 - Horní Počernice - Božan 12.06.2020 29.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přeložka el. kabelu - Bártlova (chodník) 11.06.2020 29.06.2020
Jiná oznámení OE nedoplatek - Růžička Ladislav 11.06.2020 29.06.2020
Oznámení OVUR Rozhodnutí MD - Společné povolení "Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýš: Rozhodnutí - Spole 10.06.2020 26.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická 09.06.2020 25.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: oprava povrchu vozovky ul. Bártlova + NN4155 08.06.2020 24.06.2020
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2019 05.06.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Návrh závěrečného účtu za rok 2019 05.06.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 34 až 38 03.06.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice- rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 01.06.2020 15.06.2021
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP 26.05.2020 01.07.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 32 a č. 33 20.05.2020 31.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0019 18.05.2020 17.05.2023
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 15.05.2020 30.06.2020
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/54/11/017794/2019 11.05.2020 12.05.2023
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 24 až č. 31 05.05.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 až č.23 14.04.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 25.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 24.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 8 až 10 23.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora - školy pro děti 18.03.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora ze dne 16.3.2020 17.03.2020 30.06.2020
Oznámení OZOSA Oznámení o ztrátě úředního razítka 13.03.2020 31.12.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 7 10.03.2020 01.04.2021
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2025 04.03.2020 31.03.2021
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2019 23.01.2020 15.02.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0089 - Kickbox klub, z.s. 06.11.2019 05.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0095 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0094 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0078 - Divadelní sdružení HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0084 - Basketbal Sokol HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0093 - LRS Chvaly, o.p.s. 16.10.2019 15.10.2022
Jiná oznámení OE Neposeda veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 16.10.2019 17.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2019/0096 02.10.2019 01.10.2022
Jiná oznámení OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404 04.09.2019 05.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP 03.09.2019 02.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0072 - Jachtklub Toušeň, z.s. 12.08.2019 11.08.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0059 - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 31.07.2019 30.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0054 - SKP HoPo 30.07.2019 29.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0055 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0056 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0057 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0058 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0060 - BikeRanch Team z.s. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0062 - TJ Sokol Horní Počernice 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0071 - MHMP 08.07.2019 07.07.2022
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023