Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD EIA - coherent stamp - "Optimalizace traťového úseku Mstětice(mimo) - Praha - Vysočany (včetně)"... 09.04.2020 27.04.2020
Oznámení OVUR rozhodnutí - společné povolení (U+S): UR+SP "Zahradní pavilon při rodinném domě č.p. 2507" při ul. N 08.04.2020 24.04.2020
Oznámení OZPD sdělení o oznámení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí_MD ČR_optimalizace trati 08.04.2020 24.04.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr snížení rozsahu původně propacht. plochy pozemků parc.č. 4135/14 a parc. 4155/6 06.04.2020 22.04.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - Vyhrazené patkovací místo pro ZTP ul. Lhotská 01.04.2020 17.04.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu - ul. Běchorská 01.04.2020 17.04.2020
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy provozu - parkoviště pro ZTP veřejná účelová komunikace č. NN4164 01.04.2020 17.04.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální pracovník - zástup za MD 01.04.2020 30.04.2020
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - správce DPS 01.04.2020 30.04.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: zábor komunikace - Běchorská, Praha - Horní Počernice 31.03.2020 16.04.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zrušení konání veřejného projednání 30.03.2020 15.04.2020
Oznámení OZPD Oznámení o zrušení ústního jednání a seznámení s nově zvoleným postupem projednání žádosti pro sp... 30.03.2020 15.04.2020
Majetkoprávní oznámení OVUR Oznameni_o_zruseni_ustniho_jednani_a_seznameni_s_nove_zvolenym_postupem_projednání 27.03.2020 13.04.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: podvrt v ulici Ve Žlíbku - VO 26.03.2020 13.04.2020
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny a žádost o vyvěšení na úřední desce 14.4.2020 26.03.2020 15.04.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 25.03.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba vodovodní přípojky - Komárovská před č.p. 450 25.03.2020 10.04.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: doplnění DZ - odstavná ploch ul. Ve Žlíbku 25.03.2020 10.04.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 24.03.2020 31.05.2021
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy - vyhrazené parkoviště ZTP ul. Lhotská (Mezilesí) 24.03.2020 09.04.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy - vyhrazené parkoviště ZTP ul. Lhotská (Mezilesí) 24.03.2020 09.04.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 8 až 10 23.03.2020 31.05.2021
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora - školy pro děti 18.03.2020 30.06.2020
Jiná oznámení OSVS Nařízení primátora ze dne 16.3.2020 17.03.2020 30.06.2020
Oznámení OZOSA Oznámení o ztrátě úředního razítka 13.03.2020 31.12.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP 10.03.2020 16.04.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP 10.03.2020 16.04.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 7 10.03.2020 01.04.2021
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 15 - konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ, Praha 10, Nad Přehradou 469 09.03.2020 14.04.2020
Oznámení OZPD sdělení - známení o provádění průzkumných geotechnických sond 09.03.2020 09.04.2020
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 5 - konkurzní řízení - ředitel/ka FZŠ, Praha 5, Drtinova 1/1861 09.03.2020 23.04.2020
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 5 - konkurzní řízení - ředitel/ka FZŠ a MŠ, Praha 5, V Remízku 7/919 09.03.2020 23.04.2020
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 5 - konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ, Praha 5, Kořenského 10/760 09.03.2020 23.04.2020
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 6 - konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6 05.03.2020 14.04.2020
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2025 04.03.2020 31.03.2021
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ H 23.02.2020 09.04.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ H 23.02.2020 09.04.2020
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 23.02.2020 09.04.2020
Jiná oznámení OKU Výroční zpráva za rok 2019 23.01.2020 15.02.2021
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Mš Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek -Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců - Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022 22.01.2020 03.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 121 až 131 10.01.2020 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 112 - RO č. 120 25.11.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0089 - Kickbox klub, z.s. 06.11.2019 05.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0084 - Basketbal Sokol HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0078 - Divadelní sdružení HP 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0094 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0095 - Diakonie Církve bratrské 04.11.2019 03.11.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 103 - 111 29.10.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Neposeda veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 16.10.2019 17.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0093 - LRS Chvaly, o.p.s. 16.10.2019 15.10.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - S/30/2019/0096 02.10.2019 01.10.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 92 - 102 30.09.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 89 až 91 17.09.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404 04.09.2019 05.09.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP 03.09.2019 02.09.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 83 - 88 23.08.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0072 - Jachtklub Toušeň, z.s. 12.08.2019 11.08.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0059 - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 31.07.2019 30.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0054 - SKP HoPo 30.07.2019 29.07.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 67 - 82 24.07.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0055 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0056 - Neposeda, z.ú. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0057 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0058 - Junák 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0060 - BikeRanch Team z.s. 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0062 - TJ Sokol Horní Počernice 12.07.2019 11.07.2022
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0071 - MHMP 08.07.2019 07.07.2022
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019 30.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 59 až 66 27.06.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtové opatření č. 58 12.06.2019 01.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2019/0052 - MHMP 10.06.2019 09.06.2022
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 54 až 57 27.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření ZMČ č. 1, 2, 4, 5, 6 22.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 51 až 53 16.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 15 a č.21 až 40 a č. 42 až 50 07.05.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE ZŠ a MŠ Spojenců-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Stoliňská-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE ZŠ Ratibořická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Místní veřejná knihovna- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ U Rybníčku-rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE MŠ Chodovická- rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Kulturní centrum Horní Počernice - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Chvalský zámek - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE FZŠ Chodovická - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Dům dětí a mládeže - rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 05.05.2019 15.05.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 16 - 20 25.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 6 - 14 08.04.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2024 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OE Rozpočtová opatření č. 1 - 5 28.03.2019 01.06.2020
Jiná oznámení OMH Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace na provozování sběrného dvora na rok 2019 13.02.2019 31.03.2022
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 08.01.2019 22.07.2021
Smlouvy OSVS Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 08.01.2019 22.07.2021
Jiná oznámení OE Veřejnoprávni smlouva S/12/2018/1373 20.12.2018 21.12.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0029 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0087 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0091 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0092 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0093 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0096 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0100 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0102 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2018/0101 02.08.2018 01.08.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0088 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. S/30/2018/0089 23.07.2018 22.07.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0028 - MHMP 15.05.2018 14.05.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2018/0025 - MHMP 25.04.2018 24.04.2021
Smlouvy OMH Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora Chvalkovická 3, HP 08.02.2018 09.02.2021
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva 05.01.2018 05.01.2021
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0065 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0066 - zdravotní a sociální 20.12.2017 19.12.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023