VÝMĚNA STOLŮ NA STOLNÍ TENIS

VÝMĚNA STOLŮ NA STOLNÍ TENIS
VÝMĚNA STOLŮ NA STOLNÍ TENIS

Na přelomu měsíce června/července dojde na sídlišti I (u DH)  a sídlišti III. k výměně stolů na stolní tenis. Jedná se o výměnu 2 ks starých stolů za nové.